Pohádky ze světa

Putujme spolu po světě! Navštívíme nejprve lovce tuleňů v Grónsku nebo africké kmeny? A co takhle poznat příběh vietnamské Popelky? Ponořte se s dětmi do tajů tradičních příběhů ze všech koutů světa: od Dálného východu přes rozlehlou Afriku až po věčně zamrzlé pláně na vzdáleném severu.

Žena a medvěd

Žena a medvěd

9
 min
5
+
4.68

Osamělá inuitská žena dostane darem lední medvídě. Ujme se ho a vychovává, jako by to byl její vlastní syn. Medvídě dělá radost jí i celé osadě, avšak jak postupně roste, stává se stále větším, a to s sebou přináší i problémy…

Králova věž

Králova věž

5
 min
5
+
4.53

Touha po slávě nás může lehce připravit o zdravý úsudek. Marnotratný král si umínil, že se dotkne měsíce. Nechal si zavolat královského stolaře a přikázal mu, aby postavil věž tak vysokou, že když vystoupí na její vrchol, dosáhne na měsíc. Jeho posedlost se mu však nakonec stala osudnou.

Hovězí jazyk

Hovězí jazyk

4
 min
8
+
4.71

I užitečné věci nám při nesprávném používání mohou uškodit. Když mladý pomocník Orula dostal za úkol připravit to nejlepší a současně to nejhorší jídlo, uvařil dva úplně stejné pokrmy. A jak to vysvětlil? Dozvíte se v poučné kubánské pohádce.

Kouzelné boty

Kouzelné boty

7
 min
5
+
4.47

Pohádka o tom, že mít dobré srdce a plnit sliby se vždy vyplatí. Když chudý chlapec splnil slib, který dal stařečkovi, získal kouzelné boty, měšec plný peněz a zlatý zámek. I navzdory tomu, že bohatý sedlák se ho pokusil o bohatství připravit, vše nakonec dobře dopadlo.

Car a tkadlec

Car a tkadlec

7
 min
8
+
4.48

Životní zkušenosti bývají častokrát cennější než teorie z knih a učebnic. Někdy i obyčejný chudý tkadlec může být chytřejší než mudrcové na carském dvoře, kteří jsou za své služby štědře placeni.

Myší nevěsta

Myší nevěsta

8
 min
5
+
4.84

Příběh, v němž se vše v dobré obrátí díky trpělivosti a víře hlavního hrdiny. Když se král rozhodne odevzdat království jednomu ze svých tří synů, pošle je, aby si našli šikovné nevěsty. Avšak nejmladší syn si vezme za ženu malou šedou myšku, a proto se obává, jak zvládne otcovy úkoly, které si pro nastávající nevěsty připravil.

O vránách a kobře

O vránách a kobře

6
 min
8
+
4.54

I zdánlivě nepřekonatelné překážky dokážeme zdolat svojí vynalézavostí. Příběh o tom, že i toho nejmocnějšího nepřítele je možné porazit. Stačí jen pohnout rozumem. Když se nebezpečná kobra černá nastěhovala do blízkosti vraního hnízda, vrány se začaly bát o svůj život. To, jak se zbavit nebezpečné kobry, jim nakonec poradil starý moudrý šakal.

Zajíc svědkem

Zajíc svědkem

5
 min
5
+
4.43

To, že je někdo silnější, ještě neznamená, že má právo nespravedlivě obviňovat ostatní. Lev obvinil želvu z toho, že mu vyvoněla všechnu vůni z jeho pečeného masa, a proto mu vůbec nechutnalo. Zašel dokonce až tak daleko, že požádal sultána, aby tento zločin odsoudil a vyměřil želvě trest. Té však nakonec pomohl mazaný zajíc.

Zázračný mlýnek

Zázračný mlýnek

9
 min
5
+
4.7

Chamtivost se nevyplácí. Byli jednou dva bratři. Jeden byl bohatý, ale zlý a chamtivý. Ten druhý byl sice dobrák od kosti, ale chudý jak kostelní myš. Jednoho dne se však i na chudáka štěstí usmálo. To však nemohl jeho chamtivý bratr přenést přes srdce.

Vlk a beran

Vlk a beran

3
 min
5
+
4.17

Vynalézavostí dokážeme přemoci i silnější, než jsme my sami. Malý beránek se zatoulal v lese, čehož chtěl hned využít hladový vlk, který měl v plánu si ho dát k večeři. Narazil však na beránkovu vychytralost. Ten si díky své vynalézavosti a pohotovosti zachránil život, a to hned dvakrát.

Opice Kančil a vápenice

Opice Kančil a vápenice

6
 min
5
+
4.31

Nevěřme všemu, co slyšíme. Skutečnost může být totiž zcela odlišná. V tomto příběhu si opice Kančil vymyslela příběh o konci světa, aby jí ostatní zvířátka pomohla dostat se z jámy, do níž neuváženě spadla.

Zpívající flétna

Zpívající flétna

7
 min
5
+
4.57

I skromností a dobrosrdečností můžeme dosáhnout hodně. Tři bratři se vydali hledat léčivý květ pro svého nemocného otce. Úspěšný byl však jen nejmladší z nich. A jeho starší bratři, které potkal cestou, se chtěli léčivého květu za každou cenu zmocnit.

Zázračné sandály

Zázračné sandály

7
 min
8
+
4.62

Pomáhat nezištně druhým z nás dělá ty skutečné hrdiny. Krásný příběh o dobrosrdečném poslovi, který pomáhal slabším i za cenu zanedbání svého povolání. I navzdory tomu, že nedoručil důležitou zprávu, nakonec vše dobře dopadlo. Za odměnu dostal zázračné sandály, díky nimž mohl dále vykonávat své povolání a zároveň pomáhat druhým.

Čtyři šprýmaři

Čtyři šprýmaři

8
 min
8
+
4.7

Neupřímné chování se nikdy nevyplácí. Když se čtyři šprýmaři rozhodli obrat pocestného o jeho šaty, vymysleli si soutěž o nejméně uvěřitelný příběh. A ten, komu ostatní příběh neuvěří, přijde o všechny své šaty. Jak pocestný obstál v této podivné hře?

O hledání nejmocnější bytosti

O hledání nejmocnější bytosti

6
 min
8
+
4.68

Ty největší hodnoty jsou k nám často blíž, než se může na první pohled zdát. Stačí, když budeme dostatečně vnímaví. Když se rodiče krásné dcery rozhodli hledat pro ni toho nejlepšího ženicha, muži z vesnice jim připadali příliš obyčejní. Na konci hledání však přišlo jedno velké překvapení.

Opice a želva

Opice a želva

5
 min
8
+
4.29

Očekávat výsledek bez snahy a práce se nevyplácí. Želva a opice vytáhnou z řeky banánovník. Ten si hned rozdělí na dvě části. Opice trvá na tom, aby dostala vrchní část, která měla pěkné zelené listy. Želvě zůstala spodní část bez listů. O to víc se želva o svoji část starala, a zanedlouho se dočkala úrody – zatímco opice jen přihlížela tomu, jak její vrchní část stromu pomalu vyschla.

Lovec a had

Lovec a had

7
 min
5
+
4.51

Tato pohádka nám připomíná, že bychom si měli vážit každého, kdo se o nás celý život staral nebo nám pomáhal. Když lovec s hadem hledají řešení jejich vzájemného sporu, rozhodnou se, že osloví tři soudce, aby posoudili, kdo má pravdu. Každý z nich jim však poradí na základě předešlých zkušeností ze soužití s člověkem.

Zázračný kámen

Zázračný kámen

5
 min
8
+
4.48

Zajímavý příběh z oblasti Jižní Ameriky nám připomene, že o věci, které nám byly svěřeny, bychom se měli příkladně starat. Hluboko v Amazonském pralese žil kdysi indiánský kmen. Obyvatelé osady u řeky se dlouhé roky starali o zázračný kámen. Věřili, že má velkou moc a chrání je před nebezpečím. A když se jeden z náčelníků rozhodl, že se nebude dál o kámen starat, začali se dít podivné věci.