Ezopovy bajky

Ezopovy bajky určitě vyhrávají, pokud byste příběhy měřili poměrem životních lekcí na počet použitých slov. Často si ani neuvědomíme, kolikrát nám tyto perly moudrosti zlepšily den.

O Merkurovi a dřevorubci

O Merkurovi a dřevorubci

4
 min
5
+
4.46

Být čestný se vyplácí. Když jednoho dne dřevorubec kácel strom, sekyra se mu vysmekla a ztratila se někde na dně horského potoka. Když Merkur, bůh vody, viděl, jak ten nešťastník naříká kvůli své staré sekyře, rozhodl se mu pomoci. Ale ještě předtím ho podrobil malé zkoušce.

Severní vítr a slunce

Severní vítr a slunce

3
 min
3
+
4.64

Ezopova bajka o tom, že klidem a úsměvem se dá dosáhnout více než hněvem a silou. Severní vítr a slunce se neuměly dohodnout, kdo z nich je silnější. Nakonec se dohodly, že vyhraje ten, komu se podaří svléknout kabát kolemjdoucímu poutníkovi.

O dubu a třtině

O dubu a třtině

4
 min
5
+
4.61

Někdy je lepší ustoupit než za každou cenu vzdorovat. Silný a krásný dub byl přesvědčený, že neexistuje nic, co by ho mohlo přemoci. A nesmírně rád se tím chlubil svému okolí. Ale když přišla vichřice, ukázalo se, že někdy je lepší a rozumnější ustoupit.

Voják a kůň

Voják a kůň

4
 min
3
+
4.18

Pokud chceme, aby nám něco dlouho a dobře sloužilo, musíme se o to náležitě starat. Jistý voják velmi dobře věděl, že všechny nástrahy války přežil jen díky statečnosti a síle svého koně. Proto se o něj příkladně staral, aby byl vždy dobře připraven na bojiště. Když však válka skončila, svému koni už více nevěnoval pozornost, což se vojákovi nakonec vymstilo.

O Měsíci a jeho matce

O Měsíci a jeho matce

4
 min
3
+
4.47

Těm, kteří nás mají opravdu rádi, nezáleží na tom, jak vypadáme. Měsíc si jednoho dne řekl, že lidem se už jeho podoba omrzela. A proto chtěl svůj vzhled vylepšit. Oslovil tedy svoji matku, aby mu ušila hezké šaty. Jak to nakonec dopadlo, to se dočtete v poučné bajce od Ezopa.

O labuti a vráně

O labuti a vráně

3
 min
5
+
4.57

Jestliže chceme být spokojení, je důležié přijmout to, kým jsme. Vrána obdivovala majestátní labutě, plovoucí v jezeře. Jednoho dne si umínila, že i ona se stane krásnou labutí. Kvůli snaze napodobit labutě však téměř přišla o život.

O Herkulovi a hrnčíři

O Herkulovi a hrnčíři

3
 min
5
+
4.66

Předtím, než požádáme o pomoc, přesvědčme se, že jsme sami udělali vše, co bylo v našich silách. Jednoho dne zapadl hrnčíř se svým vozem v rozbahněné polní cestě. Navzdory tomu, že koně neustále švihal bičem, vůz se z bahna nepohnul ani o kousek. Hrnčíř bědoval, naříkal a volal k mocnému Herkulovi, aby mu přišel na pomoc. Kdo nakonec hrnčíři pomohl?

O marnotratníkovi a vlaštovce

O marnotratníkovi a vlaštovce

3
 min
8
+
4.15

Jedna vlaštovka jaro nedělá. Jistý muž promarnil celé své dědictví, zbyl mu jen zimní kabát. Ale i ten prodal za pár drobných, když se po dlouhé zimě konečně oteplilo a na obloze spatřil vlaštovku – posla jara.

O myších a lasicích

O myších a lasicích

4
 min
5
+
4.11

Skutečný vůdce jde příkladem svými činy, a ne jen svými slovy. Když myši dlouhodobě prohrávaly svůj boj s lasičkami, rozhodly se, že potřebují vůdce, kteří je budou organizovat v dalším boji. Vůdci se však rychle vyčlenili z kolektivu a považovali se za nadřazené.

O jelenovi a jezírku

O jelenovi a jezírku

3
 min
5
+
4.67

Ne vždy je to nejkrásnejší zároveň i nejlepší. Majestátní jelen se nemohl vynadívat na obraz svého paroží, který spatří na vodní hladině lesního jezírka. Ale když uvidí své dlouhé a hubené nohy, není vůbec spokojen. To však ještě netuší, že ho tajně pozoruje hladový lev. A co se bude dít pak, to se dozvíte v poučné bajce.

O orlovi a broukovi

O orlovi a broukovi

4
 min
8
+
4.25

Svojí vynalézavostí můžeme porazit i mnohem těžšího soupeře nebo zdolat velké překážky. Když orel chytil zajíce do svých drápů, malý brouk mu přikázal, aby zajíce okamžitě pustil na svobodu. Orel se však jen s chutí zasmál a své kořisti se rozhodně neplánoval vzdát. Broukovi se nakonec podařilo orla přelstít.

Včelař a jeho včely

Včelař a jeho včely

4
 min
5
+
4.14

Někeré věci nemusí být takové, jaké se na první pohled zdají. Když zloděj rozbil včelám úly, včelař se dal hned do jejich opravy. Včely se však tou dobou vracely z luk a viděly včelaře mezi troskami jejich domova. Na první pohled se zdálo, že právě on je viníkem této velké zkázy.