O myších a lasicích

4
 min
5
+
4.07
 • 
67
 hodnocení
Otevřít v Readmio

Skutečný vůdce jde příkladem svými činy, a ne jen svými slovy. Když myši dlouhodobě prohrávaly svůj boj s lasičkami, rozhodly se, že potřebují vůdce, kteří je budou organizovat v dalším boji. Vůdci se však rychle vyčlenili z kolektivu a považovali se za nadřazené.

Tuhle pohádku si můžete zdarma stáhnout jako PDF a vytisknout. V aplikaci Readmio máte tuto možnost u každé pohádky.
Stáhnout:
O myších a lasicích
QR kód
Oskenujte QR kód k otevření pohádky v aplikaci

Nedaleko břehů řeky bývaly ve svých úkrytech myši. Bylo jim dobře: řeka poskytovala dostatek vody, hluboké nory bezpečné útočiště a blízké pole s ječmenem dostatek potravy. Klidné, tiché bydlení rušil jen bzukot mušek.

Po jisté době však toto místo objevily i lasice. Také se jim zalíbilo, a tak se tu rozhodly usadit. Lasice byly velké a silné a na malé myši vůbec nebraly ohled. Myším a lasicím na jedné hromadě bylo velmi brzy těsno, začaly tedy o území bojovat.

Ačkoli bylo myší mnohem víc, byly drobné a slabé, a proto každou bitku s lasicemi prohrávaly. Když už bylo porážek opravdu mnoho, myši si uvědomily, že pokud se nic nezmění, tuto válku definitivně prohrají a lasice je z území vytlačí.

Svolaly poradu, aby se domluvily, jak dál. Zaznělo hodně nápadů, jak s lasicemi soupeřit, ale nic se neujalo. Až se přihlásila jedna moudrá, stará myš:

„Chybí nám vůdce. Nikdo nás nevede, a proto je náš boj chaotický a neorganizovaný. Potřebujeme si zvolit náčelníky.“

V noře se strhl šum, všechny myši diskutovaly o vysloveném nápadu. Nakonec souhlasily a dohodly se, že vyberou mezi sebou čtyři, které budou jmenované generály a povedou všechny bitky proti lasicím.

Tak se také stalo. Vybrané myši měly při rozhodování hlavní slovo. Aby je bylo dobře vidět, dostaly přilby s červenými chocholy a na krcích nosily zlaté medaile.

Netrvalo dlouho a generálové se začali cítit velmi důležitými. Už netrávili čas s ostatními myšmi, ale setkávali se jen mezi sebou. Neustále vedli různé debaty a organizovali porady. Už téměř vůbec necvičili a jen poučovali ostatní myši. Úplně zapomněli na praktické zručnosti, které nabyli z předešlých bojů, a jen sedávali za stolem a vymýšleli teoretické plány, jak lasice porazit.

Po velmi dlouhé době se myší generálové rozhodli, že teď je ten správný čas na…

Tuto a další pohádky najdete v Readmio

... celou pohádku najdete v Readmio

Readmio je aplikace plná dětských pohádek oživených zvuky, které reagují na váš hlas. Spousta pohádek je zdarma, nové přidáváme každý týden.

Zkusit zdarma

Dostupné pro iOS, Android a Web

Download from App StoreDownload from Google Play
RatingsRatingsRatingsRatingsRatings

4.8/5 · 4 500 hodnocení