Pán Tvardovský

5
 min
5
+
4.49
 • 
229
 hodnotení
Otvoriť v Readmio

V tejto poľskej rozprávke navštívime Krakov a v ňom jedného šľachtica, ktorého nenasýtiteľná zvedavosť privedie až k stretnutiu so samotným diablom. Napriek tomu sa mu podarí využiť nadprirodzené sily na konanie dobra, a silou modlitby nakoniec unikne aj z pazúrov diabla.

Túto rozprávku si môžete zadarmo stiahnuť ako PDF a vytlačiť. V aplikácii Readmio máte túto možnosť pri každej rozprávke.
Stiahnuť:
Pán Tvardovský
QR kód
Oskenujte QR kód na otvorenie rozprávky v aplikácii

V dávnych časoch žil v meste nazývanom Krakov vážený šľachtic. Volal sa Ján Tvardovský a nikto mu nepovedal inak než pán Tvardovský. Bol veľmi sčítaný a miloval knihy aj vedu. Musel mať každú knihu, o ktorej sa dopočul. Zaujímalo ho snáď všetko, ale obľúbil si predovšetkým alchýmiu a všelijaké kúzla. Hoci vedel, že kúzla existujú len v rozprávkach, ich svet ho nesmierne lákal.

Jedného dňa sedel pán Tvardovský, ako obyčajne, vo svojej knižnici. Nemohol sa dočkať, kedy sa začíta do novej knihy o zaklínadlách a čarovných formulkách. Len tak skusmo prečítal nahlas, slovo po slove, jedno zo zaklínadiel, ktoré v knihe našiel.

Tu sa zrazu z ničoho nič uprostred miestnosti zjavila vysoká štíhla postava. Mala kopytá namiesto nôh, dlhé pazúry a na hlave malé rožky. Keď sa usmiala, odhalila dva rady ostrých zubov. Bol to sám diabol.

„Čím vám môžem poslúžiť, pán Tvardovský?“ opýtal sa diabol.

Pán Tvardovský sa na okamih nezmohol ani na slovo. Až keď pochopil, že mu diabol neublíži, osmelil sa:

„Ani neviete, ako rád by som sa naučil ovládať kúzla! Tak, aby naozaj fungovali!“

Diabol sa opäť pousmial. „Ale to je predsa maličkosť, vzácny pane. Mám len jednu podmienku, celkom nepatrnú.“ Vysvetlil mu, že všetky jeho želania splní, ak mu upíše svoju dušu.

Pán Tvardovský však nebol hlupák a veľmi dobre vedel, čo by to znamenalo. Taká zmluva by naveky uväznila jeho dušu v pekle. Rozhodol sa preto diabla preľstiť:

„Vaša ponuka je skutočne veľmi lákavá. Onedlho sa chystám podniknúť púť do Ríma. Len čo tam dorazím, moja duša bude vaša.“

Diabol bez mihnutia oka súhlasil. Obe strany podpísali zmluvu – pán Tvardovský ju dokonca potvrdil vlastnou krvou, ako sa sluší a patrí. Od tej chvíle bol diabol povinný zariadiť, aby každé jeho kúzlo fungovalo.

Iba…

Túto a ďalšie rozprávky nájdete v Readmio

... celú rozprávku nájdete v Readmio

Readmio je aplikácia plná detských rozprávok oživených zvukmi, ktoré reagujú na váš hlas. Fúra rozprávok je zadarmo, nové pridávame každý týždeň.

Skúste zadarmo

Dostupné pre iOS, Android a Web

Download from App StoreDownload from Google Play
RatingsRatingsRatingsRatingsRatings

4.8/5 · 4 500 hodnotení