O Herkulovi a hrnčíři

3
 min
5
+
Otevřít v Readmio

Předtím, než požádáme o pomoc, přesvědčme se, že jsme sami udělali vše, co bylo v našich silách. Jednoho dne zapadl hrnčíř se svým vozem v rozbahněné polní cestě. Navzdory tomu, že koně neustále švihal bičem, vůz se z bahna nepohnul ani o kousek. Hrnčíř bědoval, naříkal a volal k mocnému Herkulovi, aby mu přišel na pomoc. Kdo nakonec hrnčíři pomohl?

Tuhle pohádku si můžete zdarma
stáhnout jako PDF
a vytisknout. V aplikaci Readmio máte tuto možnost u každé pohádky.
O Herkulovi a hrnčíři
QR kód
Oskenujte QR kód k otevření příběhu v aplikaci

Byl jednou jeden hrnčíř, který chodíval každý týden na trhy prodávat džbánky. Cesta tam mu obvykle trvala velmi dlouho, protože cesty byly hrbolaté a klikaté a džbánky se mohly snadno rozbít. Šel vždy velmi pomalu, ale všechno zboží se i tak otřásalo a hrnčířův vůz bylo slyšet široko daleko.

Jednoho dne se do kraje přihnaly silné deště a pršelo skoro celý týden. Potoky byly plné zurčící vody a na mnoha místech se vylily do polí a na cesty. A tak hrnčíř jen seděl doma a čekal, kdy přestane pršet, aby se mohl znovu vydat do města na trhy. Když konečně vyšlo slunce, potěšený hrnčíř začal nakládat výrobky na vůz. Všechno kolem bylo promočené od dlouhotrvajících dešťů a cesty byly pořádně rozbahněné. Jak se vydal na cestu, kola se začala bořit do bahnité země a jeho kůň jen s velkou námahou táhl vůz plný džbánků.

Netrvalo dlouho a kola nadobro uvázla v bahně. Kůň s vozem se ani nepohnul. Hrnčíř pobízel koně, jak jen uměl, ale ten jen řehtal a oddechoval, ale stále nic. Po hodné chvíli, když se ani o kousek nepohnuli, začal hrnčíř zoufale křičet a bědovat: „To se na mě musí opravdu všechna smůla světa nalepit? Nikdo mi nepomůže a na všechno jsem sám! Kde je ten silný Herkules? Nač mu je síla, kterou dostal od bohů, když mi nepřijde pomoct?“

Jenže Herkules velmi dobře slyšel, jak nešťastný hrnčíř běduje a volá o pomoc. Rozhodl se, že se půjde podívat, co zlého se mu stalo, když tak zoufale křičí. Ale když viděl hrnčíře, jak na voze sedí a šlehá bičem ubohého koně, rozhněval se a říká: „Jak můžeš žádat pomoc od druhých, když sám sedíš na zadku a nic neděláš? Když uvidím, že i ty se snažíš, rád ti přijdu na pomoc.“

Překvapený hrnčíř seskočil…

Tento a další příběhy najdete v Readmio

... celý příběh najdete v Readmio

Readmio je aplikace plná dětských pohádek oživených zvuky, které reagují na váš hlas. Spousta pohádek je zdarma, nové přidáváme každý týden.

Download from App StoreDownload from Google Play
RatingsRatingsRatingsRatingsRatings

4.8/5 · 1 300 hodnocení