Klement a myšopták

8
 min
5
+
Otevřít v Readmio

Malý Klement je jiný než jeho vrstevníci, fascinují ho totiž ptáci, motýli a hmyz. Ale hlavně touží létat. Na rozdíl od ostatních, kteří na svoje dětské sny postupně zapomenou, Klement na svém velkém snu neúnavně pracuje a vymýšlí do té doby neslýchanou věc – první létající stroj na světě.

Tuhle pohádku si můžete zdarma stáhnout jako PDF a vytisknout. V aplikaci Readmio máte tuto možnost u každé pohádky.
Stáhnout:
Klement a myšopták
QR kód
Oskenujte QR kód k otevření pohádky v aplikaci

Klement byl pro svoje okolí podivínem. Zatímco si ostatní děti společně hrály na ulici všelijaké hry, Klement vždy postával stranou a pozoroval ptáky, motýly nebo hmyz. Fascinovalo ho na nich hlavně to, že dokážou létat. A nejvíc – jak to dokážou.

„Podívejte, Klement zase sní o tom, že poletí ke slunci,“ smály se mu děti, „nebo že vyletí na strom a sedne si vedle vrabce na tamtu větev, ha-ha.“

„To není vrabec, ty osle, to je přece sýkorka.“

„Sýkorka nebo vrabec, i tak nikdy nepoletíš, Klemente. Zapomeň na to a vrať se na zem!“ překřikovaly se děti.

Ale Klement si z jejich uštěpačných poznámek těžkou hlavu nedělal. „A přece poletím, však uvidíte,“ zašeptal si sám pro sebe. Této myšlenky se nehodlal jen tak vzdát.

Navíc, Klement velmi rád kreslil a kreslil opravdu pěkně. Nejraději seděl někde v přírodě, daleko od všech posmívajících se dětí, s papírem a tužkou v ruce. A kreslil, kreslil, kreslil ptáky poletující nad korunami stromů nebo motýly tancující na louce nebo včely bzučící u hlaviček květů.

Jedno ráno, sedě opřený zády o rodičovský dům a hledaje vhodný objekt na kreslení, si najednou na kůlně všiml zvláštního tvora. Vypadal, jako kdyby byl zabalený v jakémsi tmavém plášti. Visel hlavou dolů, přichycený ostrými drápky na zadních nožkách k dřevěnému trámu. A hlavu to divné stvoření mělo jako myš.

„Co to je?“ přemýšlel Klement a hned se postavil. Popošel k tomu divnému tvorovi a chvilku si ho v tichosti prohlížel. Ale dotknout se ho neodvážil. „Hm,“ zamručel a poškrábal se Klement na bradě i ve vlasech, „ani myš, ani pták. Nebo oboje?“

Potom zdvihl tenkou větev, která ležela pod jabloní, a jemně do myšoptáka šťouchl.

Ten se však jen trošku zavrtěl, ale jinak nic. Spal klidně dál. A tak ho Klement šťouchl znovu. A potom ještě…

Tuto a další pohádky najdete v Readmio

... celou pohádku najdete v Readmio

Readmio je aplikace plná dětských pohádek oživených zvuky, které reagují na váš hlas. Spousta pohádek je zdarma, nové přidáváme každý týden.

Download from App StoreDownload from Google Play
RatingsRatingsRatingsRatingsRatings

4.8/5 · 2 000 hodnocení