Proč má gepard skvrnité tváře

6
 min
8
+
4.49
 • 
453
 hodnocení
Otevřít v Readmio

Tato pohádka z Afriky hovoří o nečestném lovci, který matce gepardici ukradl mláďata, aby si tak nečestně usnadnil lovení zvěře. Vyprávění přibližuje, jak je v životě důležité jednat poctivě a čestně.

Tuhle pohádku si můžete zdarma stáhnout jako PDF a vytisknout. V aplikaci Readmio máte tuto možnost u každé pohádky.
Stáhnout:
Proč má gepard skvrnité tváře
QR kód
Oskenujte QR kód k otevření pohádky v aplikaci

Už od časného rána se slunce pořádně opíralo do vyprahlých plání afrického kontinentu, a proto se i lovec z místního kmene před ním ukrýval ve stínu stromů. Odtud soustředěně pozoroval gazely, které se pásly nedaleko. Bezstarostně se procházely rozsáhlou rovinou a hledaly poslední zelené listy na keřích. I přes to obrovské horko našli dva velcí samci v sobě ještě dostatek energie na to, aby se mezi sebou pobili o vůdcovství v jejich stádu. Naráželi do sebe jako berani a šermovali svými dlouhými ostrými rohy.

Lovec tento jejich souboj se zájmem sledoval, ale vzápětí si uvědomil, že i jeho zakrátko čeká náročný úkol. Totiž právě on byl vyslaný náčelníkem kmene, aby zajistil potravu pro ostatní lidi z jejich osady. A ulovit takovou gazelu si vyžaduje skutečně hodně úsilí a zručnosti. A tak při tom, jak sledoval početné stádo, začal si připravovat svoje lovecké kopí. Opatrně brousil jeho čepel, když vtom uslyšel v trávě jakési šustění. Podíval se pozorněji a jen kousek od sebe spatřil gepardici, která se nenápadně plížila směrem ke gazelám. Některé z nich se právě vzdálily od hlavního stáda. Pobíhaly kolem, přičemž vůbec netušily, jaké nebezpečí jim hrozí. Mrštná šelma najednou vyrazila vpřed s nevídanou silou. Uchopila nejblíže jdoucí gazelu a následně se vystrašené stádo rozutíkalo na všechny možné strany.

Lovec to celé v tichosti sledoval z bezpečné vzdálenosti. Zdálo se mu, že se gepardice ani příliš nemusela namáhat a snadno se dostala ke své kořisti. Na rozdíl od lovců z kmenů, kteří jsou častokrát na lovu i celičký den, a ještě k tomu musí vynaložit nemálo úsilí, aby svoje kopí hodili přesně a s dostatečnou silou. Nyní to však bylo už i tak jedno, protože vyplašené gazely se dávno rozprchly po okolí. Lovec dál nenápadně pozoroval gepardici, která už svoji kořist táhla za sebou do…

Tuto a další pohádky najdete v Readmio

... celou pohádku najdete v Readmio

Readmio je aplikace plná dětských pohádek oživených zvuky, které reagují na váš hlas. Spousta pohádek je zdarma, nové přidáváme každý týden.

Zkusit zdarma

Dostupné pro iOS, Android a Web

Download from App StoreDownload from Google Play
RatingsRatingsRatingsRatingsRatings

4.8/5 · 4 500 hodnocení