Legenda o sově

5
 min
3
+
4.53
 • 
597
 hodnocení
Otevřít v Readmio

Portorická legenda, která vysvětluje, proč sovy vycházejí jen v noci. Důvodem byla velká slavnost, na které dobrosrdečné sově pomohli ostatní ptáci. Ona se jim však vůbec neodvděčila, ba právě naopak, zneužila jejich ochotu.

Tuhle pohádku si můžete zdarma stáhnout jako PDF a vytisknout. V aplikaci Readmio máte tuto možnost u každé pohádky.
Stáhnout:
Legenda o sově
QR kód
Oskenujte QR kód k otevření pohádky v aplikaci

Víte, proč můžeme sovu uvidět jen v noci? Kdysi dávno se totiž odehrál jeden pozoruhodný příběh, a právě od té doby se sovy během dne skrývají. Bylo to asi takto:

Na jednom karibském ostrově žilo hodně zvířat. Ta spolu velmi dobře vycházela a na znak svého přátelství pravidelně organizovala setkání, kde se všichni společně výborně bavili. Když jednou připadlo uspořádání dalšího slavnostního shromáždění na ptáky, ti se hned sešli na velké poradě, aby si rozdělili jednotlivé úkoly. Aby přišly všem zvířatům pozvánky včas, dohodli se, že je bude roznášet nejrychlejší mezi ptáky. A tak tuto práci přidělili majestátnímu orlovi. Orel se svého úkolu okamžitě zhostil a pustil se do doručování. Jednu z pozvánek přinesl i sově, ale ke svému překvapení spatřil, že sova je úplně nahá. Orla to dost zaskočilo a vůbec nevěděl, jak se má v této chvíli zachovat. Nakonec se odhodlal k rozhovoru.

„Dobrý den, sovo, donesl jsem ti pozvánku.“

Jenže jak se zdálo, sovu pozvánka ani trochu nepotěšila. Orlovi jen stroze řekla, aby ji nechal na verandě.

Orlovi to však nedalo a po chvilce dumání se osmělil: „Promiň, sovo, ale všiml jsem si, že nejsi oblečená. Ty nemáš žádné šaty?“

Sova sklonila zahanbeně hlavu. „Máš pravdu, nemám ani jeden obyčejný svetr. Jistě chápeš, že takto nemůžu jít na žádnou oslavu.“ Orel netušil, co na to má říct. Proto se jen slušně se sovou rozloučil a rychle odletěl pryč. Ale během celého letu přemýšlel, jak by jí mohl pomoci.

Hned jak se vrátil, svolal mimořádné shromáždění. Tam všem ptákům oznámil, v jaké ošemetné situaci se sova nachází. V okamžiku se spustila velká vřava. Každý z ptáků chtěl sově pomoci, jenže nikdo nevěděl jak.

„Musíme něco vymyslet. Nemůžeme přece dopustit, aby naše přítelkyně sova chyběla na večírku jen proto, že nemá…

Tuto a další pohádky najdete v Readmio

... celou pohádku najdete v Readmio

Readmio je aplikace plná dětských pohádek oživených zvuky, které reagují na váš hlas. Spousta pohádek je zdarma, nové přidáváme každý týden.

Zkusit zdarma

Dostupné pro iOS, Android a Web

Download from App StoreDownload from Google Play
RatingsRatingsRatingsRatingsRatings

4.8/5 · 4 500 hodnocení