Proč má gepard skvrnité tváře

6
 min
8
+
Otevřít v Readmio

Tato pohádka z Afriky hovoří o nečestném lovci, který matce gepardici ukradl mláďata, aby si tak nečestně usnadnil lovení zvěře. Vyprávění přibližuje, jak je v životě důležité jednat poctivě a čestně.

Tuhle pohádku si můžete zdarma
stáhnout jako PDF
a vytisknout. V aplikaci Readmio máte tuto možnost u každé pohádky.
Proč má gepard skvrnité tváře
QR kód
Oskenujte QR kód k otevření pohádky v aplikaci

Už od časného rána se slunce pořádně opíralo do vyprahlých plání afrického kontinentu, a proto se i lovec z místního kmene před ním ukrýval ve stínu stromů. Odtud soustředěně pozoroval gazely, které se pásly nedaleko. Bezstarostně se procházely rozsáhlou rovinou a hledaly poslední zelené listy na keřích. I přes to obrovské horko našli dva velcí samci v sobě ještě dostatek energie na to, aby se mezi sebou pobili o vůdcovství v jejich stádu. Naráželi do sebe jako berani a šermovali svými dlouhými ostrými rohy.

Lovec tento jejich souboj se zájmem sledoval, ale vzápětí si uvědomil, že i jeho zakrátko čeká náročný úkol. Totiž právě on byl vyslaný náčelníkem kmene, aby zajistil potravu pro ostatní lidi z jejich osady. A ulovit takovou gazelu si vyžaduje skutečně hodně úsilí a zručnosti. A tak při tom, jak sledoval početné stádo, začal si připravovat svoje lovecké kopí. Opatrně brousil jeho čepel, když vtom uslyšel v trávě jakési šustění. Podíval se pozorněji a jen kousek od sebe spatřil gepardici, která se nenápadně plížila směrem ke gazelám. Některé z nich se právě vzdálily od hlavního stáda. Pobíhaly kolem, přičemž vůbec netušily, jaké nebezpečí jim hrozí. Mrštná šelma najednou vyrazila vpřed s nevídanou silou. Uchopila nejblíže jdoucí gazelu a následně se vystrašené stádo rozutíkalo na všechny možné strany.

Lovec to celé v tichosti sledoval z bezpečné vzdálenosti. Zdálo se mu, že se gepardice ani příliš nemusela namáhat a snadno se dostala ke své kořisti. Na rozdíl od lovců z kmenů, kteří jsou častokrát na lovu i celičký den, a ještě k tomu musí vynaložit nemálo úsilí, aby svoje kopí hodili přesně a s dostatečnou silou. Nyní to však bylo už i tak jedno, protože vyplašené gazely se dávno rozprchly po okolí. Lovec dál nenápadně pozoroval gepardici, která už svoji kořist táhla za sebou do…

Tuto a další pohádky najdete v Readmio

... celou pohádku najdete v Readmio

Readmio je aplikace plná dětských pohádek oživených zvuky, které reagují na váš hlas. Spousta pohádek je zdarma, nové přidáváme každý týden.

Download from App StoreDownload from Google Play
RatingsRatingsRatingsRatingsRatings

4.8/5 · 1 300 hodnocení