Proč má gepard skvrnité tváře

6
 min
8
+
Otevřít v Readmio

Tato pohádka z Afriky hovoří o nečestném lovci, který matce gepardici ukradl mláďata, aby si tak nečestně usnadnil lovení zvěře. Vyprávění přibližuje, jak je v životě důležité jednat poctivě a čestně.

Tuhle pohádku si můžete zdarma
stáhnout jako PDF
a vytisknout. V aplikaci Readmio máte tuto možnost u každé pohádky.
Proč má gepard skvrnité tváře
QR kód
Oskenujte QR kód k otevření příběhu v aplikaci

Už od časného rána se slunce pořádně opíralo do vyprahlých plání afrického kontinentu, a proto se i lovec z místního kmene před ním ukrýval ve stínu stromů. Odtud soustředěně pozoroval gazely, které se pásly nedaleko. Bezstarostně se procházely rozsáhlou rovinou a hledaly poslední zelené listy na keřích. I přes to obrovské horko našli dva velcí samci v sobě ještě dostatek energie na to, aby se mezi sebou pobili o vůdcovství v jejich stádu. Naráželi do sebe jako berani a šermovali svými dlouhými ostrými rohy.

Lovec tento jejich souboj se zájmem sledoval, ale vzápětí si uvědomil, že i jeho zakrátko čeká náročný úkol. Totiž právě on byl vyslaný náčelníkem kmene, aby zajistil potravu pro ostatní lidi z jejich osady. A ulovit takovou gazelu si vyžaduje skutečně hodně úsilí a zručnosti. A tak při tom, jak sledoval početné stádo, začal si připravovat svoje lovecké kopí. Opatrně brousil jeho čepel, když vtom uslyšel v trávě jakési šustění. Podíval se pozorněji a jen kousek od sebe spatřil gepardici, která se nenápadně plížila směrem ke gazelám. Některé z nich se právě vzdálily od hlavního stáda. Pobíhaly kolem, přičemž vůbec netušily, jaké nebezpečí jim hrozí. Mrštná šelma najednou vyrazila vpřed s nevídanou silou. Uchopila nejblíže jdoucí gazelu a následně se vystrašené stádo rozutíkalo na všechny možné strany.

Lovec to celé v tichosti sledoval z bezpečné vzdálenosti. Zdálo se mu, že se gepardice ani příliš nemusela namáhat a snadno se dostala ke své kořisti. Na rozdíl od lovců z kmenů, kteří jsou častokrát na lovu i celičký den, a ještě k tomu musí vynaložit nemálo úsilí, aby svoje kopí hodili přesně a s dostatečnou silou. Nyní to však bylo už i tak jedno, protože vyplašené gazely se dávno rozprchly po okolí. Lovec dál nenápadně pozoroval gepardici, která už svoji kořist táhla za sebou do stínu na nedalekou mýtinku.
Odtud se stále hlasitěji ozývalo mručení gepardích mláďat, která už netrpělivě vyčkávala svoji matku. Jen co se k nim přiblížila i s čerstvým úlovkem, v té chvíli všechna ztichla a se zájmem sledovala, jak gepardice rozděluje jídlo, aby se všichni konečně nakrmili.

Všechno se zdálo být zcela jednoduché. Když se všichni najedli a gepardice se od mláďat vzdálila a ztratila se z dohledu, lovec se rozhodl, že jedno z jejích mláďat ukradne a vycvičí si ho tak, aby pro něho lovilo. Nebude se dál muset tolik namáhat a trávit na lovu celé dny. Rychle tedy přiběhl k mýtince a chytil mládě, které bylo nejblíže. To na něho sice zoufale zamručelo, ale bylo ještě příliš slabé na to, aby se dokázalo ubránit. Avšak druhé mládě se zdálo být o něco silnější a obratnější, a tak lovec vzal i to. Také se ze všech sil zuřivě bránilo, jenže proti lovci nemělo žádnou šanci. Ten si nakonec vzal všechna tři mláďata, protože tři vycvičení gepardi uloví přece víc než jeden.

Když se gepardice vrátila k jejich úkrytu na mýtince, svoje mláďata tam už nenašla. Ustaraná potom chodila po okolí a hledala je celé dny i noci. Zanedlouho šel kolem jistý starý muž. Byl to šaman z toho samého kmene, ze kterého pocházel i lovec, který nedávno ukradl gepardí mláďata. Šaman byl velmi moudrý a rozuměl i všem divokým zvířatům, která žila v této oblasti. Když zjistil, co udělal lovec z jejich kmene, pořádně se rozzlobil. Ten lenivec byl nejen obyčejný zloděj, který ukradl bezbranné gepardy, ale porušil tím i pradávné zvyky a tradice kmene. Každý velmi dobře věděl, že na lov musí použít jen svoji vlastní sílu, zručnost a um.

Starý šaman se vrátil do osady a všem svým lidem vyprávěl, co se právě dozvěděl. Vesničané okamžitě vyhledali toho lenivce a zloděje v jedné osobě a z jejich osady ho nadobro vyhnali. Samozřejmě, všechna tři gepardí mláďata hned nato zanesli jejich matce, která radostí hlasitě zamručela, a také šťastná mláďata se ji vzápětí snažila napodobit. Gepardici však po tom všem zůstaly na tvářích vyschlé slzy v podobě dvou skvrn. A od té doby je na tvářích má každý gepard – jako připomenutí pro všechny nepoctivé a lenivé lovce, že není čestné lovit jiným než tradičním způsobem.

Tento a další příběhy najdete v Readmio

... celý příběh najdete v Readmio

Readmio je aplikace plná dětských pohádek oživených zvuky, které reagují na váš hlas. Spousta pohádek je zdarma, nové přidáváme každý týden.

Download from App StoreDownload from Google Play