Princ a žába

8
 min
5
+
Otevřít v Readmio

Fantazie lidí nezná hranic, čehož důkazem je i tento starý lidový příběh. Pohádka o králi, který se neuměl rozhodnout, komu ze svých dvou synů předá královské žezlo. Rozhodl se tedy pověřit je třemi úkoly, a ten, který tyto úkoly zvládne lépe, dostane celé království.

Tuhle pohádku si můžete zdarma
stáhnout jako PDF
a vytisknout. V aplikaci Readmio máte tuto možnost u každé pohádky.
Princ a žába
QR kód
Oskenujte QR kód k otevření pohádky v aplikaci

Bylo jednou jedno království, v němž panoval starý král. Měl sice dva syny – Ivana a Vasila, ale nedokázal se rozhodnout, kterému z nich odevzdá po smrti svoje žezlo.

Jednoho dne si je zavolal k sobě a oznámil jim: „Synové moji, dám vám tři úkoly a ten, kdo se s nimi lépe vypořádá, dostane království. Vaším prvním úkolem bude jít za svými nevěstami a donést mi od nich nejhezčí šátek, jaký mají.“

Vasila úkol potěšil, protože měl krásnou nevěstu s bohatým šatníkem, a tak se rovnou rozběhl za ní. Ale Ivan zůstal smutný. Neměl žádnou nevěstu, a tedy neměl šátek od koho získat. Potuloval se po královské zahradě a přemýšlel, jak splnit otcův úkol. Sedl si pod strom, když tu najednou spatřil na kameni žábu.

„Proč jsi tak smutný, mládenče?” ptá se ho žába.

„Ach, otec má velké království a odevzdá ho tomu synovi, který k jeho spokojenosti splní tři úkoly. A já hned ten první nedokážu splnit. Mám donést co nejhezčí šátek od svojí milé, jenže já žádnou milou nemám,“ povzdechl si Ivan.

„Netrap se tak, Ivane, pojď se mnou,“ řekla žába a skákala pryč.

Ivan ji tedy následoval.

Žába ho zavedla do jeskyně a poprosila ho, aby sem nanosil vodu. Kdysi tu totiž bylo jezírko, které už dávno vyschlo. Ivan neváhal a nanosil tolik vody, kolik se tam vešlo. Když práci dokončil, žába vytáhla ten nejhezčí šátek, jaký kdy viděl. Ivan poděkoval a utíkal se šátkem radostně domů.

Starý král viděl, že oba synové už nedočkavě čekají, aby předvedli, jak splnili svoje první úkoly. Starší syn Vasil vytáhl krásný šátek plný vzorů.

Král ho pochválil a říká mu: „To je opravdu velmi pěkný šátek, hezčí jsem ještě opravdu neviděl.“

Potom však Ivan ukázal králi svůj šátek, který mu dala žába, a celá komnata…

Tuto a další pohádky najdete v Readmio

... celou pohádku najdete v Readmio

Readmio je aplikace plná dětských pohádek oživených zvuky, které reagují na váš hlas. Spousta pohádek je zdarma, nové přidáváme každý týden.

Download from App StoreDownload from Google Play
RatingsRatingsRatingsRatingsRatings

4.8/5 · 1 300 hodnocení