O myších a lasicích

4
 min
5
+
Otevřít v Readmio

Skutečný vůdce jde příkladem svými činy, a ne jen svými slovy. Když myši dlouhodobě prohrávaly svůj boj s lasičkami, rozhodly se, že potřebují vůdce, kteří je budou organizovat v dalším boji. Vůdci se však rychle vyčlenili z kolektivu a považovali se za nadřazené.

Tuhle pohádku si můžete zdarma
stáhnout jako PDF
a vytisknout. V aplikaci Readmio máte tuto možnost u každé pohádky.
O myších a lasicích
QR kód
Oskenujte QR kód k otevření příběhu v aplikaci

Nedaleko břehů řeky bývaly ve svých úkrytech myši. Bylo jim dobře: řeka poskytovala dostatek vody, hluboké nory bezpečné útočiště a blízké pole s ječmenem dostatek potravy. Klidné, tiché bydlení rušil jen bzukot mušek.

Po jisté době však toto místo objevily i lasice. Také se jim zalíbilo, a tak se tu rozhodly usadit. Lasice byly velké a silné a na malé myši vůbec nebraly ohled. Myším a lasicím na jedné hromadě bylo velmi brzy těsno, začaly tedy o území bojovat.

Ačkoli bylo myší mnohem víc, byly drobné a slabé, a proto každou bitku s lasicemi prohrávaly. Když už bylo porážek opravdu mnoho, myši si uvědomily, že pokud se nic nezmění, tuto válku definitivně prohrají a lasice je z území vytlačí.

Svolaly poradu, aby se domluvily, jak dál. Zaznělo hodně nápadů, jak s lasicemi soupeřit, ale nic se neujalo. Až se přihlásila jedna moudrá, stará myš:

„Chybí nám vůdce. Nikdo nás nevede, a proto je náš boj chaotický a neorganizovaný. Potřebujeme si zvolit náčelníky.“

V noře se strhl šum, všechny myši diskutovaly o vysloveném nápadu. Nakonec souhlasily a dohodly se, že vyberou mezi sebou čtyři, které budou jmenované generály a povedou všechny bitky proti lasicím.

Tak se také stalo. Vybrané myši měly při rozhodování hlavní slovo. Aby je bylo dobře vidět, dostaly přilby s červenými chocholy a na krcích nosily zlaté medaile.

Netrvalo dlouho a generálové se začali cítit velmi důležitými. Už netrávili čas s ostatními myšmi, ale setkávali se jen mezi sebou. Neustále vedli různé debaty a organizovali porady. Už téměř vůbec necvičili a jen poučovali ostatní myši. Úplně zapomněli na praktické zručnosti, které nabyli z předešlých bojů, a jen sedávali za stolem a vymýšleli teoretické plány, jak lasice porazit.

Po velmi dlouhé době se myší generálové rozhodli, že teď je ten správný čas na…

Tento a další příběhy najdete v Readmio

... celý příběh najdete v Readmio

Readmio je aplikace plná dětských pohádek oživených zvuky, které reagují na váš hlas. Spousta pohádek je zdarma, nové přidáváme každý týden.

Download from App StoreDownload from Google Play
RatingsRatingsRatingsRatingsRatings

4.8/5 · 1 300 hodnocení