Myší nevěsta

8
 min
5
+
Otevřít v Readmio

Příběh, v němž se vše v dobré obrátí díky trpělivosti a víře hlavního hrdiny. Když se král rozhodne odevzdat království jednomu ze svých tří synů, pošle je, aby si našli šikovné nevěsty. Avšak nejmladší syn si vezme za ženu malou šedou myšku, a proto se obává, jak zvládne otcovy úkoly, které si pro nastávající nevěsty připravil.

Tuhle pohádku si můžete zdarma
stáhnout jako PDF
a vytisknout. V aplikaci Readmio máte tuto možnost u každé pohádky.
Myší nevěsta
QR kód
Oskenujte QR kód k otevření příběhu v aplikaci

Jeden starý král měl tři lenivé syny. Celé dětství jen tak polehávali, zívali a práce se neměl kdo chytit. Jak rostli, nadešel čas, aby se oženili a založili si rodiny, o které by se starali.

Jenže lenivým bratrům bylo doma dobře, a tak se do nějaké ženitby vůbec nehrnuli a nevěsty si nehledali. Vždyť nač by, když je služebnictvo celé dny obskakovalo?

Jednou se však král pořádně rozzloubil a nechal syny přivést na královský dvůr. Drže v ruce tři proutky jim řekl: „Každý z vás si půjde hledat nevěstu tím směrem, kterým hodím proutek. Ten z vás, který si najde nejšikovnější nevěstu, dostane polovinu království.“

Nejstaršímu bratrovi hodil proutek směrem k velkému selskému dvoru. A tak se vydal k zámožnému sedlákovi s otázkou, zda mu dá svoji dceru za ženu.

Druhému bratrovi hodil proutek k sedlácké chalupě, a tak zašel ke starému sedlákovi, zda by mu nedal svoji dceru za ženu.

Oba bratři byli úspěšní, vždyť šlo o královské syny!

Proutek určený nejmladšímu synovi dopadl až kdesi do houštiny u lesa. Vydal se tedy do lesa, aby se i on poohlédl po nějaké nevěstě. Jak tak kráčel hustým lesem, cesta ho přivedla k malé chaloupce, schované pod velkou borovicí. Otevřel staré dveře a rozhodl se vejít. Musel se vskutku pořádně sehnout, aby se skrz malá dvířka dostal dovnitř. V pokojíčku nebyl nikdo. Pouze malá šedá myška seděla za stolem při světle svíčky, jako kdyby na někoho čekala.

Unavený mládenec pozdravil a myška se hned začala vyptávat: „Cože tě sem přivedlo, mladý muži?“

„Ach, otec mi přikázal, abych si šel hledat nevěstu tam, kam ukáže proutek. Nu a ten směřoval sem, do hustého lesa. Jenže kde tady najdu nevěstu?“ zoufal si mladík.

„Tak si vezmi za ženu mě,“ navrhla mu myška.

„Tebe?“ zeptal se překvapeně mladý muž.

„Umím uvařit,…

Tento a další příběhy najdete v Readmio

... celý příběh najdete v Readmio

Readmio je aplikace plná dětských pohádek oživených zvuky, které reagují na váš hlas. Spousta pohádek je zdarma, nové přidáváme každý týden.

Download from App StoreDownload from Google Play