Pelops

4
 min
8
+
4.12
 • 
24
 hodnocení
Otevřít v Readmio

V této báji se dozvíme, že už v dávné minulosti lidé rozlišovali mezi dobrými a zlými úmysly. I když je děj typický pro dobu, ve keré bajka vznikla, hlavní téma zůstává aktuální i dnes.Pelops touží po krásné Hippodamii a rozhodne se zabojovat o její srdce. Ale její otec dá svoji dceru za nevěstu jen tomu, kdo ho porazí v závodech čtyřspřeží. Ten, kdo prohraje, však musí zaplatit životem.

Tuhle pohádku si můžete zdarma stáhnout jako PDF a vytisknout. V aplikaci Readmio máte tuto možnost u každé pohádky.
Stáhnout:
Pelops
QR kód
Oskenujte QR kód k otevření pohádky v aplikaci

Když nastala válka, bohové uvrhli Pelopova otce do podsvětí a samotného Pelopa vyhnali z vlasti. Mladík se usadil v Řecku, a přestože byl ještě velmi mladý, rozhodl se oženit. Jako budoucí manželku si vyhlédl krásnou Hippodamii, dceru krále Oinoma. Jenže o půvabnou dceru se ucházelo mnoho mladíků z celé země, a tak dal král vyhlásit, že Hippodamii dostane za ženu jen ten, kdo ho porazí v jízdě se čtyřspřežím. A ten, kdo prohraje, zaplatí za prohru svým životem.

Podmínky závodu určil král takto: on sám po startu nejdříve obětuje Diovi berana a až potom začne pronásledovat nápadníka. Pokud se mu i přes náskok podaří nápadníka dohonit, má právo probodnout ho oštěpem.

Všem nápadníkům se přišly podmínky závodu příliš jednoduché. Kromě velkého náskoku se spoléhali i na to, že král je už příliš slabý a starý. Postupně přicházeli do královského paláce, klaněli se před Hippodamií a krále žádali o její ruku. On každého z nich uctivě přijal, dopřál jim odpočinek i pohoštění a nechal připravit krásné čtyřspřeží. Když nápadník vystartoval na předem určenou trasu, král se vydal k oltáři, aby obětoval Diovi berana. Až potom sám vystartoval. Jeho koně však byli vždy rychlejší než samotný vítr a vždy dohonili každého nápadníka ještě daleko před samotným cílem.

Už dvanáct nápadníků zaplatilo po závodě svými životy, když přišel na řadu Pelops. Věděl, jak dopadli nápadníci před ním, a tak večer před závodem zašel na mořské pobřeží.

Tam začal vyvolávat Poseidona, vládce všech moří: „Ó, mocný bože. Prosím, pomoz mi proti králi. Dej mi sílu, aby mě nikdy nedostihl se svým čtyřspřežím a neprobodl kopím. Ukaž mi nejrychlejší cestu a přiveď mě k vítězství.“

Voda se zpěnila, silně zahřmělo a z moře se vynořil nádherný zlatý vůz se čtyřmi okřídlenými koňmi. Pelops poděkoval a nasedl na vůz tažený božskými koňmi, rychlejšími…

Tuto a další pohádky najdete v Readmio

... celou pohádku najdete v Readmio

Readmio je aplikace plná dětských pohádek oživených zvuky, které reagují na váš hlas. Spousta pohádek je zdarma, nové přidáváme každý týden.

Zkusit zdarma

Dostupné pro iOS, Android a Web

Download from App StoreDownload from Google Play
RatingsRatingsRatingsRatingsRatings

4.8/5 · 4 500 hodnocení