Pan Žluva a flétna

8
 min
3
+
4.69
 • 
351
 hodnocení
Otevřít v Readmio

V orchestru se stane cosi nezvyklého – malý žlutý ptáček jménem žluva si vyhlédne paní flétnistku Terezii a několik dní po sobě jí nedá pokoj. V orchestru zavládne přímo orchestrální chaos. Co se to malému ptáčkovi stalo a co jen od paní flétnistky chce? Přečtěte si víc v tomto libozvučném hudebním příběhu.

Tuhle pohádku si můžete zdarma stáhnout jako PDF a vytisknout. V aplikaci Readmio máte tuto možnost u každé pohádky.
Stáhnout:
Pan Žluva a flétna
QR kód
Oskenujte QR kód k otevření pohádky v aplikaci

Byl krásný, teplý den, skoro jako letní. Okna koncertního sálu byla všechna dokořán. Hudebníci v orchestru tak mohli volně dýchat a pořádně nacvičovat jako každý den. Tóny hudby se nesly do daleka, až do blízkého parku. A tam, na jedné lípě, seděl na větvi pan Žluva.

Nebyl to vlastně žádný pán, ale malý ptáček – sameček žluvy hajní. Právě přiletěl z teplých krajin a kochal se výhledem, vůní a čerstvým větříkem. Pískal si své líbezné melodie a žlutá pírka se mu blýskala na slunci.

Vtom pan Žluva zaslechl ten nejkrásnější hlas, jaký kdy slyšel. Přímo z koncertního sálu zněly tóny flétny.

„To musí být ale nádherná žluva, když tak překrásně zpívá!“ pomyslel si pan Žluva. Nepochyboval o tom, že jedině nějaká slečna žluva dokáže tak krásně zpívat. Přiletěl proto blíž, aby si mohl prohlédnout toho ptáčka zpěváčka. Nakoukl oknem dovnitř a spatřil cosi štíhlého, lesklého, krásného… Spatřil – flétnu.

Paní Terezie Karošková, flétnistka, foukala do své flétny a rychle přelétala prsty po jejích klapkách. Zvuky zněly kouzelně, však také hráli skladbu z opery jménem Kouzelná flétna. Pan Žluva nedokázal od toho štíhlého třpytivého stvoření odtrhnout oči.

„Co je to za kouzelného ptáčka?“ řekl si.

A třebaže hrál orchestr nádherně, ostatní nástroje pana Žluvu jen zbytečně vyrušovaly. Chtěl zaštěbetat, pšššt, nerušit! Chtěl poslouchat jen toho kouzelného ptáčka! Ale pan Žluva nebyl člověk a neuměl mluvit, proto jen zapískal svoje pfi-fiu-julu.

Trpělivě čekal, než zkouška orchestru skončila. Trvalo to několik hodin. Z větve pozorně sledoval, kdy vyjde ze dveří to kouzelné stvoření. A nakonec vyšlo. Tedy, vyšla paní Karošková a v ruce držela kufřík, ale flétna nikde. Byla totiž zabalená uvnitř kufříku, to ale pan Žluva nevěděl. Vyplašeně přilétl přímo k paní flétnistce a dělal všechno pro to, aby flétnu našel. Létal nahoru a dolů kolem její hlavy, až jí nechtě vytrhl…

Tuto a další pohádky najdete v Readmio

... celou pohádku najdete v Readmio

Readmio je aplikace plná dětských pohádek oživených zvuky, které reagují na váš hlas. Spousta pohádek je zdarma, nové přidáváme každý týden.

Zkusit zdarma

Dostupné pro iOS, Android a Web

Download from App StoreDownload from Google Play
RatingsRatingsRatingsRatingsRatings

4.8/5 · 4 500 hodnocení