Jak měly dynamit a TNT roztržku

6
 min
5
+
4.53
 • 
125
 hodnocení
Otevřít v Readmio

Na staveništi jsou všichni kamarádi – až na TNT a dynamit. Ty stále do sebe rýpají a předhánějí se v tom, který z nich je lepší. Zkrátka, oba jsou výbušné – jak se na výbušniny patří. Jak tato roztržka na staveništi skončí?

Tuhle pohádku si můžete zdarma stáhnout jako PDF a vytisknout. V aplikaci Readmio máte tuto možnost u každé pohádky.
Stáhnout:
Jak měly dynamit a TNT roztržku
QR kód
Oskenujte QR kód k otevření pohádky v aplikaci

Byla noc a na staveništi nové dálnice panovalo ticho a klid. Všechno pracovní nářadí bylo uložené pod přístřeškem a odpočívalo. Vrtačky si ve spánku bzučivě pochrupovaly. Ochranné detonační rohože, které lidé používají při výbuších, zasněně cinkaly řetězy.

Jen TNT stále bděl. „Psst,“ zasyčel najednou. Jako vždy, když mu něco přišlo na mysl, neváhal ani vteřinu. Zejména, když si chtěl změřit síly s kolegou dynamitem. „Dynamite, všiml sis, jaký bombový výbuch se mi dnes podařil na té skále?“ zeptal se.

Dynamit zazíval. „Nevšiml. Měl jsem totiž hromadu práce se svým větším a lepším vybuchováním. Neměl jsem čas zabývat se nějakým tvým drobným pukáním.“

TNT zalapal po dechu. „Jak se opovažuješ! Jsem mnohem starší než ty, měj trochu úcty!“

„Ve vybuchování však nejsi ani zdaleka tak dobrý jako já. Nakonec, kvůli tomu mě vynalezli,“ odsekl dynamit.

Jejich popotahování probudilo ostatní nástroje, které se dvěma výbušninami pracovaly posledních pár měsíců. A začaly si mezi sebou mrmlat.

„Hej, TNT! Je vidět, že jsi starší, protože pořádně smrdíš,“ poznamenala vrtačka. „I když mě dělníci pořád dokola čistí, stále od tebe zapáchám.“

Ochranná rohož hned začala kamaráda TNT bránit: „TNT je celý z krásných zlatých krystalů! Ne jako ten obyčejný křídový prášek, se kterým míchají dynamit.“

„Nepoužívají ten prášek náhodou také do kočičího záchodu?“ posměšně se přidal TNT.

„Ty, ty jeden!“ zvolal rozzuřeně dynamit, poskakuje pod přístřeškem ve snaze přiblížit se k TNT.

Rohož však natáhla svoje gumové pásy a řetězy, díky čemuž ty dva rivaly držela od sebe. Chovaly se k sobě nepěkně.

„Mě nazvali podle řeckého slova pro sílu – dynamus. Podle čeho nazvali tebe, hm? Vždyť nikdo z nás to jméno nedokáže ani vyslovit!“ řekl dynamit pohrdavě.

Teď byla řada na TNT, aby se cítil rozzlobeně a trapně. „Kamarádi mi říkají Trini. To je zkratka pro trinitrotoluen.“ Po…

Tuto a další pohádky najdete v Readmio

... celou pohádku najdete v Readmio

Readmio je aplikace plná dětských pohádek oživených zvuky, které reagují na váš hlas. Spousta pohádek je zdarma, nové přidáváme každý týden.

Zkusit zdarma

Dostupné pro iOS, Android a Web

Download from App StoreDownload from Google Play
RatingsRatingsRatingsRatingsRatings

4.8/5 · 4 500 hodnocení