Prečo má tiger čierne pruhy

6
 min
5
+
4.38
 • 
53
 hodnotení
Otvoriť v Readmio

Tiger si všimol, že veľký a mocný byvol na slovo počúva svojho pána, šikovného, ale zato slabého a bezmocného roľníka. Vŕtalo mu to v hlave, no každý tigrovi hovoril len o akejsi múdrosti. Zaumienil si teda, že zistí, čo to tá múdrosť vlastne je a odkiaľ sa berie. A tak zašiel za roľníkom, aby mu jeho otázky zodpovedal. Ako to dopadlo, to sa dozviete v rozprávke.Dôverovať môžeme len tomu, koho skutočne dobre poznáme.Tento príbeh pre Vás napísala Hana Do.

Túto rozprávku si môžete zadarmo stiahnuť ako PDF a vytlačiť. V aplikácii Readmio máte túto možnosť pri každej rozprávke.
Stiahnuť:
Prečo má tiger čierne pruhy
QR kód
Oskenujte QR kód na otvorenie rozprávky v aplikácii

Verte alebo neverte, ale kedysi dávno vedeli všetky zvieratá hovoriť ľudskou rečou. Preto im nerobilo žiaden problém dorozumievať sa s ľuďmi. A, pochopiteľne, mohli sa taktiež rozprávať i medzi sebou.

Keď jedného dňa roľník Hung oddychoval po práci na poli v tieni banánovníka, ani si nevšimol, že sa medzi stromami mihol tiger. Pritom bol tiger veľmi dobre rozpoznateľný, pretože vtedy ešte tigre nemali žiadne pruhy, ktoré by ich maskovali. Neďaleko roľníka postával jeho statný byvol, ktorý tiež oddychoval po namáhavej orbe. Akurát prežúval trávu a chvostom odháňal otravné muchy.

Tiger sa priblížil tesne k byvolovi a zašepkal: „Nič sa neboj, neprišiel som ťa zožrať. Ale jedna vec mi vŕta v hlave. Mohol by som sa ťa opýtať, ako to vlastne je?“

Byvol bol poriadne zaskočený, ale keď videl, že tiger ho naozaj nechce napadnúť, upokojil sa. Bol nesmierne zvedavý, čo môže tigra tak veľmi trápiť.

„Stále sledujem toho malého človeka, ktorému hovoríš pán. V rukách nemá skoro žiadnu silu, nemá ostré zuby a ani sa nezdá, že by mal bystrý zrak alebo čuch. A predsa ho poslúchaš na slovo. Ty, také veľké a mocné zviera. Pýtal som sa aj ostatných v pralese, a všetci hovorili o akejsi múdrosti. Nikto mi však nevedel povedať, čo to tá múdrosť vlastne je. Povedz mi teda, byvol, kde môžem tú múdrosť získať?“ vyzvedal tiger.

Byvol len bezstarostne prežúval trávu. Až po dlhšej chvíli zdvihol hlavu, pozrel sa na tigra a hovorí mu: „Nemám tušenia. Prečo sa neopýtaš priamo môjho pána?“

Tigrovi bolo jasné, že od byvola sa odpovede nedočká. Ale tak veľmi túžil vedieť, čo to tá múdrosť v skutočnosti je, že sa odhodlal ísť priamo za človekom. Urobil jeden veľký skok a dopadol priamo pred roľníkom.

„Nič sa neboj, roľník. Neprišiel som ťa zožrať. Ale veľmi ma zaujíma jedna vec. Ak mi odpovieš…

Túto a ďalšie rozprávky nájdete v Readmio

... celú rozprávku nájdete v Readmio

Readmio je aplikácia plná detských rozprávok oživených zvukmi, ktoré reagujú na váš hlas. Fúra rozprávok je zadarmo, nové pridávame každý týždeň.

Skúste zadarmo

Dostupné pre iOS, Android a Web

Download from App StoreDownload from Google Play
RatingsRatingsRatingsRatingsRatings

4.8/5 · 4 500 hodnotení