Velká voda

7
 min
5
+
4.67
 • 
807
 hodnocení
Otevřít v Readmio

V lese se přihodí velká katastrofa: silný déšť vyplaví zaječí noru, a zaječí rodinka se tak ocitne bez domova. Ostatní zvířátka jsou v šoku a nevědí, co dělat. Ale pohotová liška jim vysvětlí, že každý může přispět svým dílem, aby společně nešťastným zajíčkům pomohli.

Tuhle pohádku si můžete zdarma stáhnout jako PDF a vytisknout. V aplikaci Readmio máte tuto možnost u každé pohádky.
Stáhnout:
Velká voda
QR kód
Oskenujte QR kód k otevření pohádky v aplikaci

„Slyšeli jste, co se stalo?“ mladá srnka vyplašeně přiběhla na lesní mýtinu mezi ostatní zvířátka. Nečekala na odpověď a spustila: „Velká voda vyplavila zaječí noru! Zajíci teď nemají kde bydlet. A jedno z jejich miminek se málem utopilo! Zdá se, že bude nakonec v pořádku, ale bylo ve velkém nebezpečí!“

„To jsou ale strašné zprávy!“ zvolal někdo.

Zaječí rodinu měli všichni rádi. Pravda, liška je sice ráda honila, ale tak to už v lese chodí. Teď se zvířátka jen mlčky dívala jedno na druhé a nevěděla, co říct.

„Tak, na co čekáte?“ ozvala se srnka. „Pojďme za nimi, musíme jim přece pomoct!“

Zvířátka vyrazila k potoku. Jarní tání přišlo letos znenadání a bylo neobyčejně silné. V noci navíc začalo pršet a voda z potoka se mohutně vylila z břehů. Zůstalo po ní jen bláto a nanesené větve. Místo se vůbec nepodobalo útulnému palouku, kde mívali zajíci svou noru. Všude se ozývalo hučení velké vody.

Rodina zajíců seděla na jediném místě, které zůstalo aspoň trochu suché. Oba dva rodiče, všechny čtyři starší děti i nejmenší mládě se skláněli nad chlupatým uzlíčkem, co ležel na hromádce z naplavených listů.

„Vytáhli jsme ho v poslední chvíli,“ tiše špitla zaječice. „Od té doby jen vyčerpaně leží, ubožátko.“

„Nemáme s ním kam jít,“ přidal se táta zajíc. „Voda nám vyplavila noru. Chodby se propadly, všechno zavalila hlína. Nic nám nezbylo.“

Nikdo ze zvířátek nevěděl, co si tváří v tvář takovému neštěstí počít. Někdo přešlapoval z nohy na nohu, jiný rejdil očima po zemi. Mladé srnce, která špatné zprávy přinesla, kapaly z velkých očí slzy jako hrachy.

Nakonec se osmělila liška: „Není pravda, že vám nic nezbylo. Máte nás a my vás v tom přece nenecháme.“

Rozhlédla se po ostatních lesních tvorech. Na tvářích se jim zračil strach a smutek.

„Jak…

Tuto a další pohádky najdete v Readmio

... celou pohádku najdete v Readmio

Readmio je aplikace plná dětských pohádek oživených zvuky, které reagují na váš hlas. Spousta pohádek je zdarma, nové přidáváme každý týden.

Zkusit zdarma

Dostupné pro iOS, Android a Web

Download from App StoreDownload from Google Play
RatingsRatingsRatingsRatingsRatings

4.8/5 · 4 500 hodnocení