Řemeslo má zlaté dno

6
 min
5
+
4.77
 • 
275
 hodnocení
Otevřít v Readmio

Stará lidová pohádka, jejíž ponaučení přetrvává dodnes.Silný vítr vyplaví loď královské rodiny daleko v cizí zemi, kde je vůbec nikdo nezná. Aby přežili, musí začít pást ovce. Král si tak velmi rychle uvědomí, že pokud by ovládal alespoň nějaké řemeslo, nemuseli by takto dopadnout.

Tuhle pohádku si můžete zdarma stáhnout jako PDF a vytisknout. V aplikaci Readmio máte tuto možnost u každé pohádky.
Stáhnout:
Řemeslo má zlaté dno
QR kód
Oskenujte QR kód k otevření pohádky v aplikaci

Žili jednou v jednom království král, královna a jejich malá dcerka – princezna. Žili si dobře, pracovat nemuseli – vždyť o krále a královnu je vždy dobře postaráno.

Jednoho dne se společně vydali plavit na moře. Tak jako vždy i tentokrát měli všechno nachystané připravené – stačilo jen nasednout na loď a plavit se. Ale tato plavba neskončila jako obyčejně. Jen co napnuli plachty, začal foukat silný vítr a jejich loď se odplavila do neznáma.

Po několika dnech je moře vyplavilo v jakési zemi. Když vystoupili z lodě, zjistili, že je tu nikdo nezná. Nadarmo král všem říkal, co jsou zač a že jsou z královské rodiny – pokud chtěli přežít, museli si najít práci. Jenže král s královnou nikdy nepracovali, a tak neuměli žádné řemeslo. Jediná práce, kterou našli, bylo pasení ovcí, kde odměnou byla střecha nad hlavou a jídlo.

Jak roky ubíhaly, král s královnou si zvykli na těžkou práci a královská dcera rostla do krásy. I ona pásla ovce na louce, a když se jednoho večera vracela zpět na salaš a pozpěvovala si, náhodou šel kolem princ. Když ji spatřil, nedokázal oči odtrhnout od takové krásy. Hned se do ní zamiloval a ještě ten den na jeho královském dvoře oznámil, že si našel nevěstu. Ale když král, jeho otec, vyzpovídal svého syna, co je budoucí princezna zač, o dívčině, která pase ovce, nechtěl ani slyšet.

„Zasloužíš si lepší ženu. Snad si nevezmeš nějakou pastýřku,“ rozhořčeně řekl král svému synovi. Ale princ nechtěl ani pomyslet na jiné děvče a trval na svém.

A tak král nakonec svolil a poslal posla za pastýřem, aby mu odevzdal měšec dukátů a oznámil, že korunní princ si chce vzít jeho dceru za ženu.

Posel přišel do pastýřovy chalupy, vysypal na stůl měšec dukátů a řekl otci, že princ žádá…

Tuto a další pohádky najdete v Readmio

... celou pohádku najdete v Readmio

Readmio je aplikace plná dětských pohádek oživených zvuky, které reagují na váš hlas. Spousta pohádek je zdarma, nové přidáváme každý týden.

Zkusit zdarma

Dostupné pro iOS, Android a Web

Download from App StoreDownload from Google Play
RatingsRatingsRatingsRatingsRatings

4.8/5 · 4 500 hodnocení