Princ a žába

8
 min
5
+
4.72
 • 
387
 hodnocení
Otevřít v Readmio

Fantazie lidí nezná hranic, což dokazuje i tento starý lidový příběh –⁠⁠ pohádka o králi, který se neuměl rozhodnout, kterému ze svých dvou synů předá královské žezlo. Rozhodl se tedy pověřit je třemi úkoly, a království dát tomu, kdo tyto úkoly zvládne lépe.

Tuhle pohádku si můžete zdarma stáhnout jako PDF a vytisknout. V aplikaci Readmio máte tuto možnost u každé pohádky.
Stáhnout:
Princ a žába
QR kód
Oskenujte QR kód k otevření pohádky v aplikaci

Bylo jednou jedno království, v němž panoval starý král. Měl sice dva syny – Ivana a Vasila, ale nedokázal se rozhodnout, kterému z nich odevzdá po smrti svoje žezlo.

Jednoho dne si je zavolal k sobě a oznámil jim: „Synové moji, dám vám tři úkoly a ten, kdo se s nimi lépe vypořádá, dostane království. Vaším prvním úkolem bude jít za svými nevěstami a donést mi od nich nejhezčí šátek, jaký mají.“

Vasila úkol potěšil, protože měl krásnou nevěstu s bohatým šatníkem, a tak se rovnou rozběhl za ní. Ale Ivan zůstal smutný. Neměl žádnou nevěstu, a neměl tedy od koho šátek získat. Potuloval se po královské zahradě a přemýšlel, jak splnit otcův úkol. Sedl si pod strom, když tu najednou spatřil na kameni žábu.

„Proč jsi tak smutný, mládenče?” ptá se ho žába.

„Ach, otec má velké království a předá ho tomu synovi, který k jeho spokojenosti splní tři úkoly. A já hned ten první nedokážu splnit. Mám donést co nejhezčí šátek od svojí milé, jenže já žádnou milou nemám,“ povzdechl si Ivan.

„Netrap se tak, Ivane, pojď se mnou,“ řekla žába a skákala pryč.

Ivan ji tedy následoval.

Žába ho zavedla do jeskyně a poprosila ho, aby tam nanosil vodu. Kdysi tam totiž bývalo jezírko, které už dávno vyschlo. Ivan neváhal a nanosil tolik vody, kolik se tam vešlo. Když práci dokončil, žába vytáhla ten nejhezčí šátek, jaký kdy viděl. Ivan poděkoval a utíkal se šátkem radostně domů.

Starý král viděl, že oba synové už nedočkavě čekají, aby předvedli, jak splnili první úkol. Starší syn Vasil vytáhl krásný vzorovaný šátek.

Král ho pochválil a říká mu: „To je opravdu velmi pěkný šátek, hezčí jsem ještě nikdy neviděl.“

Potom však Ivan ukázal králi šátek, který mu dala žába, a celá komnata se od té…

Tuto a další pohádky najdete v Readmio

... celou pohádku najdete v Readmio

Readmio je aplikace plná dětských pohádek oživených zvuky, které reagují na váš hlas. Spousta pohádek je zdarma, nové přidáváme každý týden.

Zkusit zdarma

Dostupné pro iOS, Android a Web

Download from App StoreDownload from Google Play
RatingsRatingsRatingsRatingsRatings

4.8/5 · 4 500 hodnocení