Dinopohádky: Jak Stegi hádala hádanky

3
 min
3
+
4.65
 • 
1183
 hodnocení
Otevřít v Readmio

Slyšeli jste už o dinosauří princezně? Právě o ní je tato pohádka. Princezna se jmenuje Stegi a je velmi chytrá, nebo si to o sobě alespoň myslí. Ale nemá náhodou o sobě příliš vysoké mínění?Tento příběh jsme pro vás připravili v rámci spolupráce se společností Harmony.

Tuhle pohádku si můžete zdarma stáhnout jako PDF a vytisknout. V aplikaci Readmio máte tuto možnost u každé pohádky.
Stáhnout:
Dinopohádky: Jak Stegi hádala hádanky
QR kód
Oskenujte QR kód k otevření pohádky v aplikaci

Žila jednou jedna malá dinosauří princezna. Patřila k rodu stegosaurů. Stegi, jak jí všichni říkali, byla hodné děvče. Měla krásnou korunku a veselé oči.

Stegi si velmi ráda četla. Byla moudrá a všechno uměla nejlíp. Aspoň tak to tvrdila. Ráda poučovala druhé, dokonce i královské rádce. Ti už měli dost jejího mudrování a jednoho dne odešli z království.

„Vidíš, tati?“ spustila malá princezna. „Oni ani nevědí, jak se mají chovat. Já ti budu radit, já vím všechno, líp než tvoji rádcové,“ navrhla tátovi sebevědomě.

Dinosauří král se pousmál a princezně odvětil: „Dobře, děvčátko, když jsi tak moudré, dám ti tři hádanky. Jestli uhádneš všechny tři, uznám, že jsi nejchytřejší ze všech. Jestli ne, půjdeš za rádci, omluvíš se jim a dovedeš je zpět.“

„Nuže, co je stále před tebou a nemůžeš to spatřit?“ zeptal se otec.

Stegi přemýšlela, ale zatím ji nenapadlo, co by to mohlo být.

„Druhá hádanka, dcero moje. Brachiův otec má tři syny. Bronta, Bertíka a…?“

Stegi se začala rozčilovat: „Ale tak, co je to za otázku? Jak to mám vědět? Vždyť je ani neznám.“

„Dám ti poslední hádanku. Čtyři rohy, čtyři nohy, ale hlava nikde. Co je to?“

Stegi přemýšlela několik minut, ale na odpověď nepřišla. „Tati, vzdávám se. Nejsem nejmoudřejší…“ přiznala Stegi.

Nechyběly jí lekce ani hodiny ve škole navíc, nechybělo jí víc knih, byla to právě pokora, kterou Stegi postrádala nejvíc. Pochopila, že o sobě nemůže tvrdit, že všechno ví, že nemůže zesměšňovat rádce a že někdy je dobré mít zdravý selský rozum. S pokorou přišla k rádcům, omluvila se jim a společně se vrátili do království.

***

Odpovědi na hádanky:

1. Budoucnost

2. Brachia

3. Stůl

Tuto a další pohádky najdete v Readmio

... celou pohádku najdete v Readmio

Readmio je aplikace plná dětských pohádek oživených zvuky, které reagují na váš hlas. Spousta pohádek je zdarma, nové přidáváme každý týden.

Zkusit zdarma

Dostupné pro iOS, Android a Web

Download from App StoreDownload from Google Play
RatingsRatingsRatingsRatingsRatings

4.8/5 · 4 500 hodnocení