Proč je čtení v prvních 5 letech tak důležité

Proč je čtení v prvních 5 letech tak důležité

Jen těžko bychom hledali vyspělou civilizaci, v níž by se nepředávali tradiční lidové příběhy po celá staletí. Protože právě ty nám pomáhají v reflexi, učení i komunikaci. Jsou vlastně stavebním prvkem kultury a historie.

Čtení pohádek totiž již od útlého věku působí na každé dítě blahodárně. A to doslova. Povzbuzuje, dává nám pocit jistoty a bezpečí. Díky příběhům začínáme poprvé věřit, že dobro přece vždy zvítězí nad zlem. V klidné atmosféře a v bezpečí dětského pokoje mohou naše ratolesti poslouchat, nabývat vědomosti, ale také relaxovat a smát se. Síla příběhů je prostě ohromná. A to vše v době, kdy se formují hodnoty a postoje našich dětí – nové generace, která převezme pomyslné žezlo nad budoucností civilizace. A navíc, pokud dětem věnujeme svůj čas a energii, dáváme jim tak najevo, že nám na nich záleží. Že mohou v bezpečí objevovat ještě nepoznané, ale také zpracovávat své myšlenky, pocity a emoce.

A proto nikdy není příliš brzy na to, abychom děti provázeli příběhy, pohádkami a legendami. Ale také je motivovali k tomu, aby se z pozorných posluchačů postupně stali nadšení čtenáři. Prvních pět let našeho života jsme prakticky jako jedna velká houbička. Učíme se chodit, mluvit, cítit a vyhodnocovat svět kolem nás. Toto období tvoří základ toho, jak se budeme dále vyvíjet. Společné čtení pomáhá naplnit všechny tyto potřeby. Nemluvě o tom, že se díky němu vytváří silné rodičovské pouto.

Základní kámen našeho života

Mohli bychom říct, že každý rok života je vzácný. Ale důležitost prvních pěti let určitě nelze podceňovat. Právě během tohoto období se formuje schopnost uvědomit si rozdíl mezi dobrem a zlem. Stáváme se empatičtí a budujeme si sociální dovednosti. A to se následně stává naším základním kamenem pro celý náš život.

I přesto, že žijeme v době různých technologických vymožeností, ani dnes neexistuje žádná náhrada za podněcující přítomnost rodiče, který tráví čas společně se svým dítětem. Vyprávění příběhů a pohádek je prostě nadčasové.

Dnes se však stále více zaneprázdněných rodičů spoléhá na různé technologie, které dokážou vzdělávat a bavit jejich děti. No řada nedávných studií naznačuje významné změny v jazykovém vývoji a sociálních dovednostech dětí ve školním věku. Děti zkrátka přicházejí o přímé lidské spojení, které je pro tuto fázi vývoje nesmírně důležité. Schopnost vyřešit složitou hru na obrazovce sice může aktivovat jednu část mozku, ale nenahrazuje to obrovské množství procesů, které se souběžně odehrávají během sdílení příběhu. Ponořme se do některých z množství předností, jejichž prostřednictvím čtení dětem pomáhá v jejich vývoji:

„Chcete-li aby byly vaše děti chytré čtěte jim pohádky. Chcete-li aby byly ještě chytřejší čtěte jim více pohádek."
— Albert Einstein

Poznávaní

Obsah příběhů sdílených se svými ratolestmi vytváří základ pro budování určitého měřítka pro všechny nové věci, které vidí, slyší a nakonec samy čtou. Příběhy z jiných dob, zemí a kultur vytvářejí všeobecný rozhled. Studie dokonce potvrdily, že frekvence čtení u dětí je přímo úměrná výsledkům ve škole, a to bez ohledu na rodinné zázemí či společenské postavení. Čtení dětem má pozitivní vliv na zlepšení jejich jazykové, ale i matematické gramotnosti a celkové schopnosti učit se nové věci.

Slovní zásoba

Slova, s nimiž se děti setkávají v každodenním životě a běžné komunikaci, se relativně opakují. Leč při čtení pohádek a příběhů se stáváme průvodcem novými slovy, slovními spojeními a popisy: pojmenování rostlin, zvířat, archaismy, ba i cizojazyčná slova, která děti předtím ještě nikdy neslyšeli. Všechny tyto malé detaily odrazu vytvoří jeden velký celek. Nedávná studie z roku 2019 totiž říká, že děti, kterým se pravidelně čte v prvních pěti letech, mají ve své výbavě až 1,4 milionu slov. Což bylo podstatně více než u dětí, kterým jejich rodiče téměř vůbec nečetli.

Sebevědomí

Naštěstí téma duševního zdraví dnes již není žádným tabu. Také odborníci této problematice věnují stále větší pozornost, přičemž si uvědomují, že základy dobrého duševního zdraví se tvoří v mládí. Čtením u dětí stimulujeme jejich kreativitu, přirozenou zvědavost, ale také nadšení z toho, že mohou na sebe vzít nové úkoly a odpovědnost. Řešením úkolů, poznáváním nových věcí a vyhodnocováním situací dochází k rozvíjení sebevědomí a schopnosti dělat první životní rozhodnutí. To vše navíc v bezpečném a láskyplném prostředí a pod dohledem jejich přirozené autority. Společné čtení tak dětem zajistí, že se stanou sebejistými a kompetentními ještě dříve, než to budou muset prokázat ve škole nebo v novém kolektivu.

Kreativita

Každý z nás se narodil s kreativním duchem. Nicméně až knihy a příběhy, které jsou v nich ukryté, nám v tomto směru otevírají zcela nový svět. Díky pohádkám a jejich schopnosti stimulovat mladou, učící se mysl dokáže dítě rozvíjet svou kreativitu mnohem rychleji a hlavně mnohostranněji. Různé prvky, které mnohdy opouštějí realitu a přirozenost, nutí děti přemýšlet a uspokojovat jejich přirozenou zvědavost. Pokud odkryjeme dětem takové široké spektrum myšlenek a podnětů, nejenže pomůžeme podpořit jejich zájmy, ale také přispějeme k jejich emocionálnímu zdraví. A to jsou významné nástroje, potřebné pro vytváření smysluplných vztahů v životě.

Životní lekce

Znáte lepší a efektivnější způsob, jak dětem předat zkušenosti a poznatky? Právě příběhy a pohádky, kterými je během společného čtení doprovázíme, jim poskytují jakýsi rámec pro pochopení mnoha skutečností. Ať už mluvíme o tom, jak vyřešit různé nečekané události nebo vykreslit komplikované a složité téma. Tři prasátka nám například ilustrují hodnotu tvrdé práce a odpovědného přístupu. Nebo Karkulka, která nám připomíná, že před každým jednáním bychom měli zodpovědně zvážit situaci. Pohádky v sobě ukrývají mnoho životních lekcí, které můžeme dětem předat formou, které porozumí a ztotožní se s ní.

Pro ještě silnější pouto

Není pochyb o tom, že čas, který strávíme společným čtením, nám pomáhá vytvořit si s dětmi ještě silnější vztah. Výjimečná chvilka, na kterou se děti vždy velmi těší. Pocit intimity pocházející ze společného čtení pomáhá našim dětem cítit vzájemnou blízkost a lásku. Jen těžko bychom hledali lepší způsob pro budování důvěry a pocitu, že tu pro naše ratolesti vždy budeme.

Nikdy není příliš brzy začít si společně číst

Batolata, předškoláci, a dokonce i starší děti. Společné čtení v každém věku je pro naše potomky prospěšné. Tak proč čekat? V naší digitální knihovně najdete desítky poutavých příběhů – tradičních i méně tradičních, známých i exotických. A navíc, čtení z aplikace Readmio přináší zcela nový typ zážitku. Při společném čtení spouštíte svým hlasem hudbu a zvukové efekty, které dotvářejí celý děj pohádky. Ty se tak stávají ještě zábavnější a poutavější.

Stáhněte si Readmio

  • Přidejte se k více než 400 000 spokojených rodičů
  • Vybudujte si návyk společného čtení s dětmi každý den
  • Začněte pohádkami, které jsou v aplikaci zdarma
  • V placené verzi je jich pak 400+ a nové přidáváme každý týden
Zkusit zdarma

Dostupné pro iOS, Android a Web

RatingsRatingsRatingsRatingsRatings

4.8/5 · 4 500 hodnocení