Prečo deti čítajú rovnakú rozprávku znovu a znovu?

Prečo deti čítajú rovnakú rozprávku znovu a znovu?

Výhody každodenného čítania sú nepopierateľné, podložené stovkami vedeckých, psychologických štúdií a experimentov. Čo však opakované čítanie? Aj vaše dieťa chce od vás, aby ste každý večer čítali stále tú istú rozprávku alebo stále tú istú knihu? A aj po prečítaní prosí: „Ešte raz.“? Nebojte sa, toto správanie je v skutočnosti veľmi užitočné a má pre dieťa množstvo výhod. Opakované čítanie rozvíja u dieťaťa empatiu, pamäť, predstavivosť, slovnú zásobu, pozornosť, zvyšuje emocionálnu inteligenciu, dieťa pri nej zrelaxuje, cíti sa v bezpečí. Opakovaným čítaním dieťa intuitívne objavuje skryté významy, ktoré sú dôležité pre jeho emocionálny vývoj.

Na základe vedeckých štúdií bolo dokázané, že nezáleží na počte prečítaných kníh, ale na kvalite čítania knihy alebo rozprávky. Čítanie jednej knihy znovu a znovu má oveľa väčší vplyv na emocionálny a kognitívny vývoj dieťaťa ako väčšie množstvo prečítaných kníh.

Porozumenie

Keď dieťaťu čítate knihu prvýkrát, nemusí úplne porozumieť, o čom je príbeh. Keď knihu čítate znova a znova, dieťa začne chápať a hlbšie rozumieť dejovej línii. Opakovanie je veľmi dôležitým krokom dieťaťa na ceste jeho učenia sa. Opakovanie mu pomáha spracovať zložitejšie a komplexnejšie informácie. Pochopenie týchto informácií vyžaduje u dieťaťa čas a samozrejme opakovanie.

Rozvoj jazyka a čítania

Keď dieťa opakovane počúva rovnaký text alebo vidí v texte rovnaké slová, pomáha mu to rozlišovať písmená a slová. Preto najlepší spôsob, ako naučiť dieťa čítať, je predčítať mu nahlas. Opakované čítanie, upozorňovanie na písmená pri vyslovovaní slov pomáha dieťaťu rozpoznať nové písmená a pochopí, ako ich poskladať, aby vytvorili slovo. Rovnako pomáha dieťaťu osvojiť si jazykové vzorce, učí sa tvoriť vety, frázy, spája vlastné slová.

Rozvoj pamäte

Opakovaným čítaním si dieťa trénuje mozog a rozvíja pamäť. Dieťa v porovnaní s dospelým totiž rýchlejšie zabúda a trvá mu dlhšie, kým pochopí a zapamätá si nové informácie. Podľa výskumov si dieťa zapamätá nové slová omnoho rýchlejšie, ak ich číta opakovane v tom istom príbehu, než keď na to isté slovo natrafí v rôznych príbehoch.

Rast slovnej zásoby

Vo všeobecnosti čítanie výrazne pomáha zlepšovať slovnú zásobu. Ale jednorázové vypočutie slova uprostred príbehu nestačí na to, aby si ho dieťa zapamätalo a zaradilo ho do slovnej zásoby. Dieťa, ktoré číta jednu rozprávku niekoľkokrát, sa učí slová rýchlejšie ako deti, ktoré počujú viac rozprávok s menším opakovaním. V skutočnosti dieťa potrebuje počuť slovo približne osemdesiatkrát, aby ho začalo aktívne používať. Rozprávky sú skvelým zdrojom novej slovnej zásoby. I keď dospelým sa na prvý pohľad nezdajú rozprávky zložité, obsahujú o 50 % viac slov, ktoré sa v každodennej komunikácii nepoužívajú.

Rozvoj emocionálnej inteligencie

Potrebou opakovaného čítania konkrétnej rozprávky vám dieťa dáva jasný signál o svojom aktuálnom emocionálnom stave: čo práve prežíva v rodine, v škôlke, v škole, s kamarátmi, čo sa vlastne odohráva v jeho vnútornom svete. Rozprávky ponúkajú spôsob, ako môže dieťa pochopiť, pomenovať, vyjadriť svoje emócie, úzkosti a pochybnosti v bezpečnom prostredí. Rozprávka mu umožňuje stotožniť sa s vybranou postavou a hľadať riešenia vo svojom emocionálnom svete.

Rozvoj kreativity a predstavivosti

Každá rozprávka vtiahne dieťa do sveta fantázie, kde si môže vizualizovať postavy aj celý príbeh podľa svojich vlastných predstáv. Opakovaným čítaním dieťa rozvíja svoju predstavivosť hlbšie, do väčších detailov, alebo si môže predstavovať rovnaký príbeh v rôznych variantoch, čo výrazne podporuje rozvoj jeho kreativity.

Bezpečie a pokoj

Dieťa počas dňa zažíva množstvo rôznych, nepredvídateľných situácií. Keďže má veľmi malú kontrolu nad tým, čo sa deje okolo neho, alebo kontrolu nad sebou samým, nachádza pocit bezpečia a pokoja pri čítaní rovnakej rozprávky. Uprednostňuje známe, bezpečné, bez prekvapení, predvídateľné pred neznámym. Pozná dej, pozná koniec, vie, že všetko dobre dopadne a vnútorne cíti pokoj práve kvôli tomu, že má dej „pod kontrolou“. Dieťa si vyberá tú istú rozprávku, pretože je známa a upokojujúca, vidí aspoň malú istotu vo svete, pre neho bláznivom, nevypočítateľnom. Čítanie rovnakej rozprávky je skvelým rituálom pred spaním, počas ktorého deti zrelaxujú a rýchlejšie a hlavne pokojnejšie zaspia.

Pár tipov pre vás, rodičov

Ako môžete podporiť svoje dieťa v jeho rozvoji práve prostredníctvom opakovaného čítania jednej rozprávky, jednej knihy?

  • Majte trpezlivosť! Je to pre vaše dieťa najlepšie.
  • Pri každom ďalšom prerozprávaní rozprávky sa zamerajte na niečo nové. Jeden deň sa lepšie pozrite na obrázky, druhý deň sa zamerajte na určité slová, časti textu, nechajte dieťa doplniť slová, alebo aj celé vety.
  • Pokúste sa spojiť rozprávkový príbeh s reálnou situáciou, v ktorej sa dieťa nachádza.
  • Nechajte dieťa klásť otázky a dôkladne odpovedajte.
  • Pýtajte sa dieťaťa, čo sa deje v príbehu alebo čo bude nasledovať.
  • Používajte rôzne hlasy, aby dieťa lepšie rozlišovalo rôzne postavy a emócie.
  • Občas využívajte gestá, alebo rekvizity (maňušky, hračky, náradie, apod.).

Veľa zábavy, poznávania a rozvoja pri opakovanom čítaní.

Zdroje

Herbert, J., Duursma, E.: “There’s a reason your child wants to read the same book over and over again”, 2018. (https://theconversation.com/theres-a-reason-your-child-wants-to-read-the-same-book-over-and-over-again-105733)

Hors, J.S., Parsons, K.L., Bryan, N.M.: “Get the story straight: contextual repetition promotes word learning from storybooks”, 2011. (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2011.00017/full)

Brock, K.: “Don’t Stop Re-reading: There are Benefits of Reading the Same Book Over and Over.” (https://kristabrockauthor.com/2019/09/19/dont-stop-re-reading-there-are-benefits-of-reading-the-same-book-over-and-over/), 2019.

https://bilingualkidspot.com/2018/08/09/reading-same-book-makes-kids-smarter/

Dawn, Y.: “Why do toddlers want to read the same book over and over again?” (https://www.todaysparent.com/toddler/toddler-behaviour/why-toddlers-want-to-read-the-same-book/), 2018.

Stiahnite si Readmio

Pridajte sa k viac ako 150 000 spokojným rodičom

  • Vytvoríte si návyk spoločného čítania s deťmi každý deň
  • Začnite príbehmi, ktoré sú v aplikácii zdarma
  • V platenej verzii je ich 300+ a nové pridávame každý týždeň
Download from App StoreDownload from Google Play