Zajíc a lev

9
 min
5
+
Otevřít v Readmio

Šikovností a vynalézavostí můžeme porazit i mnohem silnějšího soupeře.Když malý zajíc zjistil, že ostatní zvířata v lese ho vybrala jako potravu pro lva, aby si zachránila své vlastní životy, rozhodl se, že lva porazí nejen svou šikovností, ale také svými znalostmi o přírodě.

Tuhle pohádku si můžete zdarma
stáhnout jako PDF
a vytisknout. V aplikaci Readmio máte tuto možnost u každé pohádky.
Zajíc a lev
QR kód
Oskenujte QR kód k otevření příběhu v aplikaci

V jisté divočině už dlouho vládl mocný lev. Byl silný a nemilosrdný, a tak den co den zabíjel mnoho jiných zvířat, která měla v divočině svůj domov. Každý obyvatel divočiny se obával setkání s ním, protože by to bylo jejich první, ale zároveň i poslední shledání.

Jednoho dne si však zvířata z divočiny umínila, že navrhnou svému nelítostnému vládci dohodu. Zebra, antilopa, žirafa a buvol se vydali přímo ke lvově skrýši, aby se dobrovolně vzdali svému nenasytnému nepříteli. Zebra zaklepala kopýtkem na lvův brloh a čekali.

Jen co rozespalý lev vyšel, antilopa mu říká: „Mocný vládce, každý den zabíjíš mnohé z nás, ačkoliv to není nezbytné. Jedno zvíře za den je určitě dost na uspokojení tvého hladu. Prosím, měj pochopení. Můžeme slíbit, že ti každý den nabídneme jednoho z nás. Potom už nebudeš muset nadále lovit a mnoho životů tak bude ušetřeno kruté smrti.“

Když si to lev vyslechl, chvíli přemýšlel, ale nakonec s tímto návrhem souhlasil: „Dobrá tedy, ale předem vás varuji, že pokud i jen jediný den nedostanu nějaké zvíře, všechny vás roztrhám.“

Zvířátka se vrátila k ostatním a dohodla se, že každý den náhodně vyberou jednoho mezi sebou. A tak ještě v ten samý den losovala a nešťastné zvíře, které bylo vybráno jako první, poslala ke lvově skrýši, aby lva ujistila, že to myslela opravdu vážně.

Od té doby už nelítostný lev nečíhal v divočině a zvířata se tak mohla kdykoliv klidně procházet bez obavy, že je při tom lev napadne.

Jednoho dne v divočině opět probíhalo každodenní losování a tentokrát vybrali zajíce. Ten se však vůbec nechtěl smířit s osudem, že co nevidět skončí jako potrava pro lva. Nu, ale neměl na výběr, a tak se i on vydal ke lvově skrýši. Kráčel tak pomalu, jak se jen dalo. A jak tak šel, cestou narazil na studnu. Zastavil se u ní a naklonil se dovnitř, aby se podíval, jak je hluboká. Ale ve chvíli, kdy na hladině vody uviděl svůj odraz, se v jeho hlavě zrodil geniální nápad. „To je skvělý plán, určitě musí vyjít! Přilákám sem lva, nadobro s ním skoncuju a zůstanu naživu. Můj život ještě nekončí!“ nadšeně vykřikl zajíc.

Za chvíli už zajíc opět kráčel směrem ke lvovi, ale šel ještě pomaleji než předtím. Když konečně dorazil k jeho brlohu, lev už byl pořádně hladový, a hlavně rozzuřený. Není divu, vždyť musel čekat na svoje jídlo celičký den.

Když spatřil zajíce, s chutí se olízl svým obrovským jazykem. Už přemýšlel, jak se hned ráno vydá znovu do divočiny na lov a sežere tolik, kolik se mu zachce. A zatímco si lev představoval, kolik zvířat ráno uloví, zajíc se k němu přiblížil a pokorně se mu uklonil.

Zuřivý lev na něj začal hned řvát: „Co ty jsi za mizerné zvíře? Nejenže jsi přišel pozdě, ale ještě k tomu jsi i příliš malý! Nejdříve sním tebe, abych se aspoň trochu najedl, a potom půjdu za ostatními, kteří toto celé způsobili.“

Nato mu zajíc pokorně říká: „Mocný vládce, za toto nemůžu ani já, ani ostatní zvířata. Dovol mi, prosím, abych ti to celé vysvětlil předtím, než mě sníš.“

Lev na zajíce opět hlasitě zařval: „Tak rychle mluv! Začni tedy vysvětlovat, protože mám už opravdu pořádný hlad.“

Zajíc začal vyprávět vymyšlenou historku: „Jak už teď jistě víš, dnes jsem byl na řadě já, abych se ti nabídl k obědu. Protože jsem tak malý a nedokážu dostatečně uspokojit tvůj velký hlad, poslali společně se mnou ještě další čtyři zajíce. Cestou k tobě jsme potkali jiného lva, který se nás už už chystal sníst. Naštěstí jsme mu stihli říct, že jako každý den i dnes musíme splnit slib, který jsme dali našemu nejmocnějšímu vládci a uspokojit jeho hlad. Ale ten lev na nás ihned zařval: ,Já jsem vládcem této divočiny! Ode dneška budete nosit oběť mně, a ne nějakému jinému lvovi! To je určitě nějaký podvodník. A jestli ne, určitě bude souhlasit s mojí výzvou a změří si se mnou síly. Kdokoliv prokáže, že je silnější než já, bude vládnout této divočině. Dovolím jednomu ze zajíců, aby lvovi odevzdal můj vzkaz, ale ostatní zajíce tady budu zatím držet jako rukojmí.´“

Vychytralý zajíc potom ukončil svoje vysvětlování: „Mocný vládce, toto je důvod, proč z těch pěti zajíců jsem nakonec k tobě přišel jen já. Proto jsem se opozdil. Prosím, jednej tak, jak uznáš za vhodné.“

Když si to všechno lev vyslechl, ještě víc se rozzuřil a zařval: „Ihned mě zaveď za tím opovážlivcem, ať ho zničím! Jen tak dokážu uspokojit svůj hněv.“

Zajíc mu rychle říká: „Mocný vládce, musím tě však varovat, že ten lev se ukrývá uvnitř skutečně pevného brlohu. Je náročné napadnout někoho, kdo má útočiště v takové pevnosti. Kromě toho, jak jsem mohl na vlastní oči vidět, zdál se být opravdu velmi silný.“

Lev hned zařval: „To už není tvoje starost! Okamžitě mě za ním odveď!“

Za chvíli už zajíc vedl lva ke studni, na kterou narazil cestou za ním.

Když přišli na místo, zajíc ukázal směrem ke studni a říká lvovi: „Mocný vládce, nepochybuji o tvojí veliké síle. Druhý lev se skrývá v tamté pevnosti.“

Lev se postavil na kraj studny a nahlédl dovnitř. Vtom spatřil ve vodě, která byla ve studni, svůj odraz. Myslel si, že je to lev, který ho vyzval na souboj. Vzápětí co nejsilněji a nejzuřivěji zařval na svůj obraz ve vodě. Jeho řev zazněl ještě jednou díky ozvěně ve studni.

Lev potom zuřivostí skočil dovnitř do studny, zaútočil na svůj vlastní odraz a utopil se ve vodě.

Zajíc byl velmi šťastný, že mu jeho plán vyšel. Na cestě domů tancoval, výskal radostí a potom všem zvířátkům vyprávěl, co zažil a jak nakonec porazil silného lva.

Zvířata z divočiny připravila svému hrdinovi vřelé přivítání a pochválila ho za jeho šikovnost. Všichni byli malému zajíci velmi vděční, protože od té doby se už mohli toulat divočinou klidně a bez obav.

Tento a další příběhy najdete v Readmio

... celý příběh najdete v Readmio

Readmio je aplikace plná dětských pohádek oživených zvuky, které reagují na váš hlas. Spousta pohádek je zdarma, nové přidáváme každý týden.

Download from App StoreDownload from Google Play