O Herkulovi a hrnčíři

3
 min
5
+
4.64
 • 
69
 hodnocení
Otevřít v Readmio

Předtím, než požádáme o pomoc, přesvědčme se, že jsme sami udělali vše, co bylo v našich silách. Jednoho dne zapadl hrnčíř se svým vozem v rozbahněné polní cestě. Navzdory tomu, že koně neustále švihal bičem, vůz se z bahna nepohnul ani o kousek. Hrnčíř bědoval, naříkal a volal k mocnému Herkulovi, aby mu přišel na pomoc. Kdo nakonec hrnčíři pomohl?

Tuhle pohádku si můžete zdarma stáhnout jako PDF a vytisknout. V aplikaci Readmio máte tuto možnost u každé pohádky.
Stáhnout:
O Herkulovi a hrnčíři
QR kód
Oskenujte QR kód k otevření pohádky v aplikaci

Byl jednou jeden hrnčíř, který chodíval každý týden na trhy prodávat džbánky. Cesta tam mu obvykle trvala velmi dlouho, protože cesty byly hrbolaté a klikaté a džbánky se mohly snadno rozbít. Šel vždy velmi pomalu, ale všechno zboží se i tak otřásalo a hrnčířův vůz bylo slyšet široko daleko.

Jednoho dne se do kraje přihnaly silné deště a pršelo skoro celý týden. Potoky byly plné zurčící vody a na mnoha místech se vylily do polí a na cesty. A tak hrnčíř jen seděl doma a čekal, kdy přestane pršet, aby se mohl znovu vydat do města na trhy. Když konečně vyšlo slunce, potěšený hrnčíř začal nakládat výrobky na vůz. Všechno kolem bylo promočené od dlouhotrvajících dešťů a cesty byly pořádně rozbahněné. Jak se vydal na cestu, kola se začala bořit do bahnité země a jeho kůň jen s velkou námahou táhl vůz plný džbánků.

Netrvalo dlouho a kola nadobro uvázla v bahně. Kůň s vozem se ani nepohnul. Hrnčíř pobízel koně, jak jen uměl, ale ten jen řehtal a oddechoval, ale stále nic. Po hodné chvíli, když se ani o kousek nepohnuli, začal hrnčíř zoufale křičet a bědovat: „To se na mě musí opravdu všechna smůla světa nalepit? Nikdo mi nepomůže a na všechno jsem sám! Kde je ten silný Herkules? Nač mu je síla, kterou dostal od bohů, když mi nepřijde pomoct?“

Jenže Herkules velmi dobře slyšel, jak nešťastný hrnčíř běduje a volá o pomoc. Rozhodl se, že se půjde podívat, co zlého se mu stalo, když tak zoufale křičí. Ale když viděl hrnčíře, jak na voze sedí a šlehá bičem ubohého koně, rozhněval se a říká: „Jak můžeš žádat pomoc od druhých, když sám sedíš na zadku a nic neděláš? Když uvidím, že i ty se snažíš, rád ti přijdu na pomoc.“

Překvapený hrnčíř seskočil…

Tuto a další pohádky najdete v Readmio

... celou pohádku najdete v Readmio

Readmio je aplikace plná dětských pohádek oživených zvuky, které reagují na váš hlas. Spousta pohádek je zdarma, nové přidáváme každý týden.

Zkusit zdarma

Dostupné pro iOS, Android a Web

Download from App StoreDownload from Google Play
RatingsRatingsRatingsRatingsRatings

4.8/5 · 4 500 hodnocení