Klement a myšopták

8
 min
5
+
4.77
 • 
406
 hodnocení
Otevřít v Readmio

Malý Klement je jiný než jeho vrstevníci, fascinují ho totiž ptáci, motýli a hmyz. Ale hlavně touží létat. Na rozdíl od ostatních, kteří na svoje dětské sny postupně zapomenou, Klement na svém velkém snu neúnavně pracuje a vymýšlí do té doby neslýchanou věc – první létající stroj na světě.

Tuhle pohádku si můžete zdarma stáhnout jako PDF a vytisknout. V aplikaci Readmio máte tuto možnost u každé pohádky.
Stáhnout:
Klement a myšopták
QR kód
Oskenujte QR kód k otevření pohádky v aplikaci

Klement byl pro svoje okolí podivínem. Zatímco si ostatní děti společně hrály na ulici všelijaké hry, Klement vždy postával stranou a pozoroval ptáky, motýly nebo hmyz. Fascinovalo ho na nich hlavně to, že dokážou létat. A nejvíc – jak to dokážou.

„Podívejte, Klement zase sní o tom, že poletí ke slunci,“ smály se mu děti, „nebo že vyletí na strom a sedne si vedle vrabce na tamtu větev, ha-ha.“

„To není vrabec, ty osle, to je přece sýkorka.“

„Sýkorka nebo vrabec, i tak nikdy nepoletíš, Klemente. Zapomeň na to a vrať se na zem!“ překřikovaly se děti.

Ale Klement si z jejich uštěpačných poznámek těžkou hlavu nedělal. „A přece poletím, však uvidíte,“ zašeptal si sám pro sebe. Této myšlenky se nehodlal jen tak vzdát.

Navíc, Klement velmi rád kreslil a kreslil opravdu pěkně. Nejraději seděl někde v přírodě, daleko od všech posmívajících se dětí, s papírem a tužkou v ruce. A kreslil, kreslil, kreslil ptáky poletující nad korunami stromů nebo motýly tancující na louce nebo včely bzučící u hlaviček květů.

Jedno ráno, sedě opřený zády o rodičovský dům a hledaje vhodný objekt na kreslení, si najednou na kůlně všiml zvláštního tvora. Vypadal, jako kdyby byl zabalený v jakémsi tmavém plášti. Visel hlavou dolů, přichycený ostrými drápky na zadních nožkách k dřevěnému trámu. A hlavu to divné stvoření mělo jako myš.

„Co to je?“ přemýšlel Klement a hned se postavil. Popošel k tomu divnému tvorovi a chvilku si ho v tichosti prohlížel. Ale dotknout se ho neodvážil. „Hm,“ zamručel a poškrábal se Klement na bradě i ve vlasech, „ani myš, ani pták. Nebo oboje?“

Potom zdvihl tenkou větev, která ležela pod jabloní, a jemně do myšoptáka šťouchl.

Ten se však jen trošku zavrtěl, ale jinak nic. Spal klidně dál. A tak ho Klement šťouchl znovu. A potom ještě…

Tuto a další pohádky najdete v Readmio

... celou pohádku najdete v Readmio

Readmio je aplikace plná dětských pohádek oživených zvuky, které reagují na váš hlas. Spousta pohádek je zdarma, nové přidáváme každý týden.

Zkusit zdarma

Dostupné pro iOS, Android a Web

Download from App StoreDownload from Google Play
RatingsRatingsRatingsRatingsRatings

4.8/5 · 4 500 hodnocení