Proč děti čtou stejnou pohádku znovu a znovu?

Proč děti čtou stejnou pohádku znovu a znovu?

Výhody každodenního čtení jsou nepopiratelné, podložené stovkami vědeckých, psychologických studií a experimentů. A co opakované čtení? I vaše dítě po vás chce, abyste každý večer četli stále tu stejnou pohádku nebo stejnou knihu? A i po přečtení prosí: „Ještě jednou.“? Nebojte se, je to moc dobře a má to spoustu výhod. Opakované čtení rozvíjí u dítěte empatii, paměť, představivost, slovní zásobu, pozornost, zvyšuje emocionální inteligenci, dítě při něm relaxuje, cítí se v bezpečí. Opakovaným čtením dítě intuitivně objevuje skryté významy, které jsou důležité pro jeho emocionální vývoj.

Na základě několika vědeckých studií bylo dokázáno, že nezáleží na počtu přečtených knih, ale na kvalitě čtení knihy nebo pohádky. Čtení jedné pohádky, knihy znovu a znovu má mnohem větší vliv na emocionální a kognitivní vývoj dítěte než více přečtených knih.

Porozumění

Když dítěti čtete knihu poprvé, nemusí úplně porozumět, o čem je příběh. Když knihu čtete znovu a znovu, dítě začne chápat a hlouběji porozumí dějové linii. Opakování je velmi důležitým krokem dítěte na cestě k jeho učení se. Opakování mu pomáhá zpracovat složitější a komplexnější informace. Pochopení těchto informací vyžaduje čas a samozřejmě opakování.

Rozvoj jazyka a čtení

Když dítě opakovaně poslouchá stejný text, vidí stejná slova, pomáhá mu to rozpoznávat jednotlivá písmena, slova. Proto nejlepší způsob, jak naučit dítě číst, je nahlas mu předčítat. Opakované čtení, upozorňování na písmena při vyslovování slov mu pomáhá rozpoznat nová písmena a jak je poskládat, aby vytvořila slovo. Stejně tak pomáhá dítěti osvojit si jazykové vzorce, učí se tvořit věty, fráze, spojuje vlastní slova.

Rozvoj paměti

Opakovaným čtením si dítě trénuje svůj mozek a rozvíjí si paměť. Dítě rychleji zapomíná a trvá mu déle, než pochopí a zapamatuje si nové informace. Podle výzkumů si dítě zapamatuje nová slova mnohem rychleji, pokud je čte opakovaně ve stejném příběhu, než když na totéž slovo natrefí v různých příbězích.

Růst slovní zásoby

Obecně čtení výrazně pomáhá zlepšovat slovní zásobu. Ale jednorázový poslech slova uprostřed příběhu však nestačí na to, aby si ho dítě zapamatovalo a zařadilo ho do slovní zásoby. Podle výzkumů se dítě, které čte jednu pohádku několikrát, učí slova rychleji než děti, které poslouchají víc pohádek s méně častým opakováním. Ve skutečnosti dítě potřebuje slyšet slovo přibližně 80krát, aby ho začalo aktivně používat. Pohádky jsou skvělým zdrojem nové slovní zásoby. I když se dospělým na první pohled nezdají pohádky složité, obsahují o 50 % více slov, která se v každodenní komunikaci nepoužívají.

Rozvoj emocionální inteligence

Potřebou opakovaného čtení konkrétní pohádky vám dítě dává jasný signál o svém aktuálním emocionálním stavu, co právě prožívá v rodině, ve školce, ve škole, s kamarády, co se vlastně odehrává v jeho vnitřním světě. Pohádky nabízejí způsob, jak může dítě pochopit, pojmenovat, vyjádřit své emoce, úzkosti, strachy, konflikty a pochybnosti v bezpečném prostředí. Pohádka mu umožňuje ztotožnit se s vybranou postavou a hledat řešení ve svém emocionálním světě.

Rozvoj kreativity a představivosti

Každá pohádka vtáhne dítě do světa fantazie, kde si může vizualizovat postavy, celý příběh podle svých vlastních představ. Opakovaným čtením dítě rozvíjí svou představivost hlouběji, do větších detailů nebo si může představovat stejný příběh v různých variantách, což výrazně podporuje rozvoj jeho kreativity.

Bezpečí a klid

Dítě během dne zažívá mnoho různých nepředvídatelných situací. Jestliže má velmi malou kontrolu nad tím, co se děje okolo něj, nebo kontrolu nad sebou samým, nachází pocit bezpečí a klidu při čtení stejné pohádky. Upřednostňuje známé, bezpečné, bez překvapení, předvídatelné před neznámým. Zná děj, zná konec, ví, že všechno dobře dopadne, a vnitřně cítí klid právě kvůli tomu, že má děj „pod kontrolou“. Tím, že si dítě si vybírá tu stejnou pohádku, protože je známá a uklidňující, vidí alespoň malou jistotu ve světě pro něj bláznivém, nevypočitatelném. Čtení stejné pohádky je skvělým rituálem před spaním, během kterého děti relaxují a rychleji a hlavně klidněji usnou.

Pár tipů pro vás rodiče

Jak můžete podpořit své dítě při jeho rozvoji právě prostřednictvím opakovaného čtení jedné pohádky nebo jedné knihy?

●   Mějte trpělivost! Je to pro vaše dítě to nejlepší.

●   Při každém dalším povídání stejné pohádky se zaměřte na něco nového.

●   Jeden den se lépe podívejte na obrázky, druhý den se zaměřte na určitá slova, části textu, nechte dítě doplnit slova nebo i celé věty.

●   Pokuste se spojit pohádkový příběh s reálnou situací, ve které se dítě nachází.

●   Nechte dítě klást otázky a důkladně odpovídejte.

●   Ptejte se dítěte, co se děje v příběhu nebo co bude následovat.

●   Používejte různé hlasy, aby dítě lépe rozlišovalo různé postavy a emoce.

●   Občas využívejte gesta nebo rekvizity (maňásky, hračky, nářadí apod.).

Hodně zábavy, poznávání a rozvoje při opakovaném čtení!

Zdroje:

Herbert, J., Duursma, E. There’s a reason your child wants to read the same book over and over again. 2018 Dostupné z: https://theconversation.com/theres-a-reason-your-child-wants-to-read-the-same-book-over-and-over-again-105733

Hors, J.S., Parsons, K.L., Bryan, N.M. Get the story straight: contextual repetition promotes word learning from storybooks. School of Psychology, University of Sussex, Brighton, UK, 2011

Brock, K. Don’t Stop Re-reading: There are Benefits of Reading the Same Book Over and Over. 2019 Dostupné z: https://kristabrockauthor.com/2019/09/19/dont-stop-re-reading-there-are-benefits-of-reading-the-same-book-over-and-over/

https://bilingualkidspot.com/2018/08/09/reading-same-book-makes-kids-smarter/

Dawn, Y. Why do toddlers want to read the same book over and over again? 2018 Dostupné z: https://www.todaysparent.com/toddler/toddler-behaviour/why-toddlers-want-to-read-the-same-book/

Stáhněte si Readmio

  • Přidejte se k více než 400 000 spokojených rodičů
  • Vybudujte si návyk společného čtení s dětmi každý den
  • Začněte pohádkami, které jsou v aplikaci zdarma
  • V placené verzi je jich pak 400+ a nové přidáváme každý týden
Zkusit zdarma

Dostupné pro iOS, Android a Web

RatingsRatingsRatingsRatingsRatings

4.8/5 · 4 500 hodnocení