Popelka na tři tisíce způsobů - 1.část

Popelka na tři tisíce způsobů - 1.část

Pohádky jako takové, jejich obsah, charaktery postav i dějová linie jsou silně ovlivněny tradicemi, náboženstvím a hodnotami jednotlivých národů. Z generace na generaci tímto způsobem přenášejí hluboké vědomosti, morální, sociální i politické ponaučení. Zároveň zprostředkovávají kulturní tradice, pomáhají rozvíjet morálku a víru, rozvíjejí charakter a postoj k vlastní kultuře. I když má každý geografický region své vlastní lidové pohádky a pohádky, které považuje za „své vlastní“, určité motivy se vzhledem k jejich univerzalitě opakují v mnohých kulturách a časových obdobích. Jsou to například témata, jako je boj dobra a zla, láska a nenávist, odvaha a zbabělost, laskavost a krutost.

Pohádky vychází z běžné lidské zkušenosti, a právě proto se objevují v podobných formách na různých kontinentech i v různých kulturách. Může to být způsobeno i šířením příběhů ústní formou – lidé opakovali pohádky, které slyšeli v cizích zemích, což se nazývá tzv. „migrace pohádek“.

Pohádky obyčejně napodobují svůj vlastní charakter tím, že se přizpůsobují regionálním zvyklostem, tradicím, kultuře. Zároveň se časem mění vlivem vyvíjející se kultury, změn společenských a politických podmínek. Jak se společnost vyvíjí, vyvíjí se i pohádky, aby byly relevantní k danému období. Je mezi nimi reciproční vztah: kultura ovlivňuje pohádky a pohádky ovlivňují kulturu.

Navzdory rozdílnosti kultur a geografické vzdálenosti je možné omezit jednotlivá témata pohádek na jeden zjednodušený „monomýtus“ – hrdina se vydává z bezpečného prostředí domova do světa plného nebezpečí a zázraků, aby dosáhl vítězství, a vrací se domů.

Podle jednotlivých regionů a kultur platí, že jedna pohádka nemá jen jeden význam a jednu interpretaci. Je to způsobeno rozdílným způsobem myšlení a vnímání světa, např. Evropané mají individuální model myšlení, zatímco obyvatelé Asie upřednostňují společensky orientované interpretace. Evropané akceptují pohádkové postavy, které porušují společenská pravidla, a naopak v Asii upřednostňují postavy, jež tato společenská pravidla dodržují. Právě z toho vychází rozdíly v interpretacích té stejné pohádky. Například americká Popelka zdůrazňuje hodnotu feminismu, evropská Popelka hodnotu vytrvalosti a trpělivosti, turecká Popelka hodnotu věrnosti apod.

Jak jeden motiv příběhu prolíná kulturami na celém světě, je možné ukázat už na zmiňované pohádce o Popelce. Z vědeckých výzkumů vyplývá, že existuje až 3 000 verzí této pohádky. Ačkoliv mnohé z nich se v různých zemích jmenují rozdílně, při jejich čtení hned poznáte známé rysy tohoto příběhu. Mezi ně patří například řecká Sirota, thajská Kao a zlatá rybka, kambodžská Angkat, španělská Malá zlatá hvězdička, filipínská Abadeha, mexická Adelita, indonéská Krokodýlí dar, slovanská Sestra a měsíční bratři atd.

Pokud se o těchto příbězích chcete dozvědět více, přečtěte si další část blogu, ve které vám jednotlivé varianty postupně přiblížíme.

Také v aplikaci Readmio však najdete několik verzí Popelky – zkuste si například s dětmi přečíst tu vietnamskou a hledat v ní podobnosti nebo rozdíly oproti té evropské.

Zdroje:

https://www.craftymomsshare.com/p/fairy-tales-from-different-cultures.html?m=1

https://learnincolor.com/multicultural-retellings-of-fairy-tales.html

https://www.startwithabook.org/we-are-storytellers-exploring-multicultural-folktales-fairy-tales-and-myths

https://edsitement.neh.gov/lesson-plans/fairy-tales-around-world

Boyden, Matthew. Opera: the Rough Guide. 1997.

Cinderella: A Timeless Tale from Many Lands. Austin Lyric Opera.

The Composition of LA CENERENTOLA. Dayton Opera.

"Gioacchino Rossini, a Very Brief Biography." from Opera World’s website Opera Broadcast Booth.

Heiner, Heidi Anne. SurLaLune Annotated Fairy Tales: History of Cinderella. 2000.

Lucas, Jennisen. If the Shoe Fits: An Annotated Bibliography on the Popular Tale of Cinderella.

Stáhněte si Readmio

  • Přidejte se k více než 400 000 spokojených rodičů
  • Vybudujte si návyk společného čtení s dětmi každý den
  • Začněte pohádkami, které jsou v aplikaci zdarma
  • V placené verzi je jich pak 400+ a nové přidáváme každý týden
Zkusit zdarma

Dostupné pro iOS, Android a Web

RatingsRatingsRatingsRatingsRatings

4.8/5 · 4 500 hodnocení