Kdy, co, jak dlouho číst podle věku dítěte

Kdy, co, jak dlouho číst podle věku dítěte

Spousta z vás rodičů si klade otázku, kdy začít dítěti číst, v jakém věku, jaké knihy zvolit. Každé dítě je výjimečné, děti prochází jednotlivými vývojovými stádii různým tempem. Pojďme se proto podívat na následující doporučení, která jsou založena na výstupech vědeckých studií a jsou zobecněna pro jednotlivé věkové kategorie.

0–1 rok

0 znamená opravdu už od narození. Možná se ptáte sami sebe, jestli má vůbec smysl číst novorozenci už v tomto věku. Odpověď zní: „Jednoznačně ano!“ Sáhněte po dětských knihách pro starší děti. Novorozenci, batolata do šesti měsíců nevnímají obsah přečtené pohádky, ale čtení jim pomáhá naposlouchat rytmus jazyka, natrénovat si ucho, a později jim to ulehčuje věnovat pozornost delším větám. Od šestého měsíce se dítě začíná zajímat o knihy, ale ne o obsah. Knihu vnímá jako hračku, jako předmět zkoumání a manipulace. Při čtení využívejte látkové knihy, knihy s obrázky, s velkou barevností, texturou, se zvuky, tlačítky apod. Je úplně normální, když dítě s knihou během čtení manipuluje, okusuje ji, krčí, hází s ní. Nepřestávejte „číst“. Když je na stránce víc než jeden obrázek, ukazujte na to, o čem mluvíte, popisujte, co je na obrázku. Tyto knihy pomáhají dětem naučit se první slova, chápat množství, barvy, činnosti.

První rok života je mozek dítěte jako „houba“ nebo „záznamník“. Možná vás to překvapí, ale ukázalo se, že je skvělé číst dítěti i v cizím jazyce, protože později se bude o dost snadněji tento jazyk učit na základě zaznamenané melodie, rytmu a zvuku tohoto jazyka.

1–2 roky

V tomto věku jsou nejvhodnější dětské říkanky, a to kvůli svému přirozenému rytmu. Dítě se snadněji učí novou slovní zásobu, když uděláte pauzu před důležitým slovem, což umožňují právě rytmy v říkankách. Knihy by měly být barevné, s obrázky, měly by mít hrubší strany, aby s nimi dítě mohlo snadněji manipulovat. Začněte také s dialogovým čtením. Je to technika, při které rodič a dítě vedou rozhovor o tom, co je v knize. Dialog pomáhá dětem upevňovat si svou první slovní zásobu. Ptejte se, kde se nachází konkrétní objekty a požádejte dítě, aby ukázalo na daný objekt, pokračujte dalšími otázkami. Např.: „Kde je beruška?“ Počkejte, než dítě ukáže na berušku, a pokračujte: „Beruška sedí na kvítku." Opět čekáte na reakci a podobně pokračujete dále. Výzkumy ukázaly, že čím víc dialogového čtení má dítě do dvou let, tím lepší jazykové dovednosti má ve svých 13 letech.

2–3 roky

Dítě v tomto věku je připraveno na knihy se složitějšími obrázky a příběhy. Nejvhodnější jsou knihy, které popisují něco, co je dítěti známé, např. chození na procházku do parku, na hřiště, návštěva prarodičů, koupání, ale také knihy, které dítě zapojují do aktivity (elektronické, s aktivitami, posouvací, vytahovací, vydávající zvuky, s tlačítky apod.). Když dítě po opakovaném čtení zná příběh, zeptejte se ho, co bude dále. Můžete text propojovat s reálnými situacemi v životě dítěte. Zároveň poslouchejte, co vaše dítě říká, a rozšiřujte jeho vyjádření o delší frázi, např.: „Kočka spí.“ Tuto větu rozšiřte na: „Ano, kočka spí na hnědém polštáři.“ Tímto dětem pomůžete rychleji se učit nová slova a gramatiku.

3–4  roky

Dítě upřednostňuje skutečné příběhy s jednoduchou dějovou linií. Využívejte knihy, ve kterých má postava určitý problém, který se snaží řešit, a příběh končí šťastně. Upřednostněte knihy, které mají 3–4 věty na stránce. Už v tomto věku můžete představit svému dítěti knihy faktu s jeho oblíbenými tématy (vesmír, dinosauři, lidské tělo atd.). Pokud je na straně víc obrázků, ukazujte na konkrétní obrázek, o kterém čtete. Pokud je na stránce jen jeden obrázek, ukazujte na text, to dítěti pomáhá naučit se číst zleva doprava. Pokud při čtení narazíte na slovo, které dítě nezná, zastavte se a popište jej co nejjednoduššími slovy, které dítě zná, využijte přirovnání, příklady z reálného života. Stejně tak se zastavte i při emocích, povídejte si s dítětem, co postava právě v té chvíli cítí. Je to velmi důležité pro dítě a rozvoj jeho emoční inteligence, vzhledem k tomu, že emoce, vnitřní rozpoložení jsou pro dítě velmi složité na pochopení. Diskutujte o pojmech myšlení, láska, víra, touha, žárlivost apod. Nabídněte dítěti příklady a opět je propojte s reálnými situacemi v životě dítěte. 

4–5  let

V této fázi dítě přechází od jednoduchých příběhů ke složitějším, ve kterých se vyskytuje více postav, problémů, zápletek, emocí s důrazem na protiklady. Knihy mají 4 až 9 vět na straně s menším počtem obrázků. V tomto věku je velmi důležité, aby dítě začalo postupně chápat význam textu, proč jsou slova důležitá. Zaměřte se více na text. Využívejte knihy, kde jsou slova nahrazena obrázkem. Nechte dítě, aby během čtení doplňovalo slova znázorněná obrázkem, aby pochopilo význam textu. Opět podporujete vnímání čtení textu zleva doprava, shora dolů. Zároveň se zeptejte, co následuje v příběhu, aby dítě začalo přemýšlet o příběhu jako sledu událostí, což pomáhá v rozvoji schopnosti vnímání času.

6 a více let

I když už v tomto věku dítě umí číst samostatně, hlavním pravidlem je: „Nepřestávejte svému dítěti číst!“ V tomto období většina lidí přestává dítěti číst nahlas. Dítě sice čte, ale začíná s velmi jednoduchými knihami, které nepodporují další rozvoj jeho slovní zásoby, prohlubování porozumění, rozvoj emocionální inteligence či další pozitivní faktory čtení. Čtení je pro něj jen tréninkem této dovednosti. Čtěte knihy s několika kapitolami bez obrázků. Je to způsob, jak dítěti ukázat komplikovanější příběhy se zajímavými zápletkami, a také komplikovanější skladbu vět. Dále pokračujte v rozhovorech o tom, co čtete, a propojujte to s reálnými situacemi v životě dítěte.

 

Pokud vás zajímá doporučený počet slov pro jednotlivé věkové kategorie:

0–3 roky - 300 slov

3–4 roky - 500 slov

5–6 let - 1000 slov

6–7 let - 3000–5000 slov

Nezapomeňte! Nejdůležitější u čtení dětem je zábava a radost. Čtení by mělo být příjemným zážitkem v každém věku!

Zdroje:

Milne, V. 2020. An age-by-age guide to reading to your kids.https://www.todaysparent.com/family/parenting/reading-to-kids-age-by-age-guide/#gallery/books-for-age-6-and-up/slide-4.

Niamh, R. 2017. Children’s Books: Age Categories and Word Counts. https://www.writing.ie/guest-blogs/childrens-books-age-categories-and-word-counts/.

Shore, R. 1997. Rethinking the Brain: New Insights into Early Development. Families and Work Inst., New York, NY. 1997

Stáhněte si Readmio

  • Přidejte se k více než 400 000 spokojených rodičů
  • Vybudujte si návyk společného čtení s dětmi každý den
  • Začněte pohádkami, které jsou v aplikaci zdarma
  • V placené verzi je jich pak 400+ a nové přidáváme každý týden
Zkusit zdarma

Dostupné pro iOS, Android a Web

RatingsRatingsRatingsRatingsRatings

4.8/5 · 4 500 hodnocení