Dlouhý, Široký, Bystrozraký

11
 min
8
+
Otevřít v Readmio

Když spojíme síly, dokážeme zdolat i těžké překážky.Dobrodružný příběh o tom, jak se mladík vydal získat srdce princezny. Při zdolávání překážek a těžkých úloh mu pomáhali tři odvážní pomocníci, které potkal cestou na zámek.

Tuhle pohádku si můžete zdarma
stáhnout jako PDF
a vytisknout. V aplikaci Readmio máte tuto možnost u každé pohádky.
Dlouhý, Široký, Bystrozraký
QR kód
Oskenujte QR kód k otevření pohádky v aplikaci

Bylo jednou jedno království a v něm žil král i se svou jedinou dcerou. Ta byla krásná a bystrá, ale velmi vybíravá. Z blízka i z daleka chodili za ní princové na námluvy, jenže ani jeden se jí nezalíbil.

Jednoho dne řekla: „Vezmu si jen toho, kdo mě tři dny a tři noci v mojí komnatě uhlídá a nedovolí mi utéct. Avšak ten, komu uteču, bude o hlavu kratší.“

Utrápený král jen svojí královskou hlavou kroutil, ale jeho dcera si to nenechala rozmluvit. Scházeli se princové i knížata z celého světa, ale bystrá princezná každému nakonec utekla.

Až se jednoho dne mladý králevic Martin doslechl o jakési princezně, která se vdá jen za toho, kdo ji tři dny a tři noci uhlídá. Hned se sbalil na dlouhou cestu a také on se vydal zkusit štěstí.

Jak tak jde a cestou si píská, spatří před sebou nějakého člověka. „Kampak ses vydal?“ zeptal se Martin.

„Jdu jen tak do světa, jestli si na mě nějaké štěstí nesedne,“ odpověděl vandrovník.

„A co umíš dělat?“ dál vyzvídal Martin.

„Umím to, co nikdo jiný nedokáže. Umím tak vypoulit břicho, že mě ani na té nejširší cestě nikdo neobejde.“ A hned také začal břicho tak nafukovat, že se na cestu vedle něj už nikdo nevešel.

Martin jen oči vyvaluje, jaké chlapisko potkal. „A poslouchej, nešel bys se mnou? To štěstí se dvěma bude lépe hledat,“ navrhl mu Martin.

Široký hned přikývl a už šli dva. Jak tak jdou, potkají člověka hubeného jako žížala.

„A kamže jdeš?“ promluvil hned Martin.

„Jen tak do světa, zda si na mě nějaké štěstí nesedne,“ odvětil vyhublý vandrovník.

„A co umíš dělat?“ vyptával se dál Martin.

„Umím to, co nikdo jiný nedokáže. Umím dělat mílové kroky a ruce až k oblakům natáhnout.“ A vskutku, hned se natáhl tak, že mu hlava sahala až k oblakům, a když udělal krok, bum, a už ho nebylo.

„Ty, poslyš, nešel bys s námi? Ve trojici se nám bude lépe to štěstí hledat,“ přemlouval ho Martin.

Dlouhán se jen šibalsky pousmál a už kráčeli tři. Jak jdou, spatří člověka, který seděl u ohniště a přes oči měl převázaný šátek.

„A cože tu poslepu ukládáš oheň na dřevo?“ hned vyzvídal Martin.

„Mám tak silný zrak, že vidím na míle daleko, ale když se dívám do blízka, všechno hned pohltí plameny,“ sundal si šátek z očí a dřevo v ohništi ihned hořelo.

„A nechtěl bys jít s námi? Vydali jsme se do světa hledat štěstí a ve čtveřici se nám půjde lépe.“

Bystrozraký kývl hlavou a jen co si na ohni všichni opekli slaninu a najedli se, už kráčeli ve čtyřech. Když přišli do města, ve kterém bydlela vybíravá princezna, Martin všem pověděl o svých plánech.

„Když mi pomůžete získat princeznu za ženu, všem se dobře odměním a budeme společně kralovat.“

Dlouhý, Široký i Bystrozraký souhlasili, a tak se šel Martin přihlásit do zámku, že chce princeznu tři dny hlídat. Podmínkou bylo, aby mohl na hlídání vzít i své tři sluhy.

„Dobře si to rozmysli, milý pocestný, protože když vám princezna uteče, budete všichni čtyři o hlavu kratší,“ varoval král Martina.

Martin souhlasil, a tak je zavedli za princeznou do komnaty. Dlouhán s Bystrozrakým si sedli pod okno, Široký zahradil dveře a Martin si přisedl k princezně a dal se s ní do řeči. Hodnou chvíli si povídali o kdečem, když najednou princezně jen oči zamrkaly a usnula. To už Dlouhý dávno Bystrozrakému na rameni spal a Bystrozraký si zase opřený o stěnu oddechoval. Široký ve dveřích rozvalený chrápal, jako by dřevo řezal. Martin viděl, že všichni spí, a tak se i on uložil, že si po dlouhé cestě trochu odpočine, a opřel si hlavu o princeznu. Hned jak usnul, otevřela princezna nejdříve jedno oko, zda opravdu všichni spí, potom opatrně přeložila Martinovu hlavu na královský polštář. Potichu vstala, otevřela dveře, Širokého překročila a vytratila se z komnaty. U hradní brány se převlékla za žebráka s holí a už jí nebylo.

Když se Martin vzbudil a viděl, že tam princezna není, hned vzbudil svoje kamarády. Bystrozraký vyhlédl ven oknem a v dálce viděl, jak někdo ve starém kožichu kráčí polní cestou. Ještě lépe zaostřil a hned zjistil, že je to princezna. Dlouhý potom rovnou až k ní jedním krokem došel a s druhým krokem už oba stáli nazpět v komnatě.

Ráno přišel král podívat se na Martina, jak se mu daří, a opravdu se podivil, když viděl, jak Martin spolu s princeznou sedí a povídají si. Král připravil velkou hostinu, ale nebylo mu po vůli, že by Martin dostal jeho dceru. Den uběhl rychle, a když se už schylovalo k večeru, Dlouhý s Bystrozrakým si sedli k oknu a Široký zase zahradil celé dveře. Ještě se dlouho do noci společne bavili, když najednou princezně jen oči zamrkaly a usnula, a tak se i milí kamarádi uložili k spánku. Jenže hned jak usnuli, princezna se vzbudila a Martinovi opatrně položila hlavu na královský polštář. Potichu otevřela truhlici, vytáhla z ní provaz, jednu stranu přivázala k hradnímu sloupu a druhý konec vyhodila ven oknem. Potom se po provazu spustila až k hradní bráně, převlékla se za starou babku s batůžkem a už jí nebylo.

Když se Martin probral a viděl, že princezna tam není, hned vzbudil svoje kamarády. Bystrozraký vyhlédl ven oknem a v dálce viděl jakousi stařenu s batohem plným hliněného nádobí. Ale jen co lépe zaostřil, viděl převlečenou princeznu. Dlouhán udělal jediný krok a už šel vedle ní. Chytil ji a druhým krokem i s princeznou stáli nazpět v komnatě.

Ráno se král pořádně podivil, že i druhou noc se Martinovi podařilo uhlídat jeho dceru. A tak připravil velkou hostinu, i když mu nebylo po chuti, že by Martin dostal jeho dceru.

„Na třetí noc se musíme lépe přichystat,“ řekl král dceři a společně dumali, jak přechytračí Martina a jeho pomocníky.

Martin zase domlouval těm třem, aby si v noci dávali lepší pozor, protože najednou budou o hlavu kratší, pokud jim princezna uteče.

Když přišel večer, všichni si sedli na svá místa a princezna s Martinem zůstali v družném hovoru aspoň do půlnoci. Když vtom princezna jen zívla, oči jí zamrkaly a už spala. Martin si umínil, že tuto noc ani oko nezamhouří. Jenže princezna i tři kamarádi už oddechovali, a tak i na Martina přišla těžká únava. Netrvalo dlouho a oddechoval v hlubokém spánku. Najednou princezna otevřela oči a po špičkách popošla ke knihovně. Opatrně ji odsunula od stěny a otevřela poklop ve stěně, který vedl k tajným schodům. Potom rychle seběhla až dolů k hradní bráně. Tam ji už čekal zapřažený kočár se čtyřmi koňmi, nejrychlejšími v celém království. Dlouho neotálela, švihla do koní a už jí nebylo.

Když se ráno všichni probudili, princezny nebylo. Pohlédli ke knihovně, která byla odsunutá od stěny. Ve stěně uviděli nějaký otvor až k tajným schodům. Hned Martin věděl, že je zle. Bystrozraký vyhlédl ven oknem, ale nic neviděl. Dlouhán třemi skoky prošel celý kraj, ale nic nenašel. Martin už zoufal, že všichni přijdou o život, když vtom Bystrozraký v dálce spatřil rybáře na rybářském člunu, jak pluje na druhou stranu země. Dlouhán vzal Širokého a jedním skokem byli ti dva u vody. Široký se potom vrhl do vody, a když se nafoukl, všechnu vodu vytlačil ven z moře. Rybářský člun se ocitl na suchém dně a Dlouhý byl hned u něho. Ve člunu seděla princezna, převlečená za rybáře. Vzali ji s sebou a jedním krokem byli na hradě.

Ráno se král velmi divil, když viděl princeznu v Martinově objetí. Jenže princezně se Martin zalíbil, když viděla, jak o ni bojoval. Proto souhlasila, že mu bude nevěstou. A tak král nakonec také svolil a vystrojili velkou svatbu. Do věna dostali polovinu království a z Martina se stal král a z princezny královna. Dlouhý, Široký a Bystrozraký se stali hlavními královskými rádci a všichni tam panují snad i dnes, pokud ještě neumřeli.

Tuto a další pohádky najdete v Readmio

... celou pohádku najdete v Readmio

Readmio je aplikace plná dětských pohádek oživených zvuky, které reagují na váš hlas. Spousta pohádek je zdarma, nové přidáváme každý týden.

Download from App StoreDownload from Google Play
RatingsRatingsRatingsRatingsRatings

4.8/5 · 1 300 hodnocení