Príbehy pre 5+ ročných

Tieto príbehy sú zrozumiteľné pre päťročné deti. Veríme však, že môžu byť zábavné v každom veku. Vekové kritériá vychádzajú zo slovnej zásoby, tém a celkovej dĺžky príbehu.