Príbehy o vede

Na začiatku všetkých objavov stála zvedavosť a nadšenie. Prečítajte si aj vy príbehy známych vedkýň a vedcov či vynálezcov. Akú farbu majú vlastne čierne diery, a čo spôsobila jedna zabudnutá pleseň v pracovni? Priblížte tak detským očiam čaro vedeckého poznania. Pútavou formou tak spoznajú nielen slávne vynálezy, ale aj príbehy ľudí, ktorí za nimi stoja.