Príbehy o ekológii

Čo sa stane s papierom alebo sklom, ktoré vyhodíme? Aké by to bolo, keby na oblohe svietilo nie jedno slnko, ale rovno osem? Rovnováha v prírode je nesmierne dôležitá a aj malé zmeny môžu mať veľký dopad na životné prostredie. Naučme deti viac o životnom prostredí a dajme im tak základ pre zodpovedné a ohľaduplné chovanie k prírode.