Posts in Uncategorized

Prečo je čítanie počas prvých piatich rokov také dôležité

31 augusta, 2021 Posted by Uncategorized 0 thoughts on “Prečo je čítanie počas prvých piatich rokov také dôležité”

Dokázali by ste si predstaviť svoje detstvo bez rozprávok? Len ťažko by sme hľadali vyspelú civilizáciu, v ktorej by sa nerozprávali tradičné ľudové príbehy po celé stáročia. Pretože práve tie nám pomáhajú v reflexii, učení aj komunikácii. Sú vlastne stavebným prvkom kultúry a histórie.

Čítanie rozprávok totiž už od útleho veku pôsobí na každé dieťa blahodárne. A to doslova. Povzbudzuje, dáva nám pocit istoty a bezpečia. Vďaka príbehom začíname prvýkrát veriť, že dobro predsa vždy zvíťazí nad zlom. V pokojnej atmosfére a v bezpečí detskej izby môžu naše ratolesti počúvať, nadobúdať vedomosti, ale aj relaxovať a smiať sa. Sila príbehov je jednoducho ohromná. A to všetko v čase, keď sa formujú hodnoty a postoje našich detí – novej generácie, ktorá prevezme pomyselné žezlo nad budúcnosťou civilizácie. A navyše, ak deťom venujeme svoj čas a energiu, dávame im tak najavo, že nám na nich záleží. Že môžu v bezpečí objavovať ešte nepoznané, ale tiež spracovávať svoje myšlienky, pocity a emócie.

A preto nikdy nie je príliš skoro na to, aby sme deti sprevádzali príbehmi, rozprávkami a legendami. Ale tiež ich motivovali k tomu, aby sa z pozorných poslucháčov postupne stali nadšení čitatelia. Prvých päť rokov nášho života sme prakticky ako jedna veľká špongia. Učíme sa chodiť, hovoriť, cítiť a vyhodnocovať svet okolo nás. Toto obdobie tvorí základ toho, ako sa budeme ďalej vyvíjať. Spoločné čítanie pomáha naplniť všetky tieto potreby. Nehovoriac o tom, že sa vďaka nemu vytvára silné rodičovské puto.

Základný kameň nášho života

Mohli by sme povedať, že každý rok života je vzácny. Ale dôležitosť prvých piatich rokov určite nemožno podceňovať. Práve počas tohto obdobia sa formuje schopnosť uvedomiť si rozdiel medzi dobrom a zlom. Stávame sa empatickými a budujeme si sociálne zručnosti. A to sa následne stáva naším základným kameňom pre celý náš život.

Aj napriek tomu, že žijeme v dobe rôznych technologických vymožeností, ani dnes neexistuje žiadna náhrada za podnecujúcu prítomnosť rodiča, ktorý trávi čas spoločne so svojím dieťaťom. Rozprávanie príbehov a rozprávok je jednoducho nadčasové. 

Dnes sa však čoraz viac zaneprázdnených rodičov spolieha na rôzne technológie, ktoré dokážu vzdelávať a zabávať ich deti. No séria nedávnych štúdií naznačuje významné zmeny v jazykovom vývoji a sociálnych zručnostiach detí v školskom veku. Deti skrátka prichádzajú o priame ľudské spojenie, ktoré je pre túto fázu vývoja nesmierne dôležité. Schopnosť vyriešiť zložitú hru na obrazovke síce môže aktivovať jednu časť mozgu, ale nenahradzuje to obrovské množstvo procesov, ktoré sa súbežne odohrávajú počas zdieľania príbehu. Ponorme sa do niektorých z množstva predností, prostredníctvom ktorých čítanie deťom pomáha v ich vývoji:


„Ak chcete, aby vaše deti boli inteligentné, čítajte im rozprávky. Ak chcete, aby boli ešte inteligentnejšie, čítajte im viac rozprávok.“

– Albert Einstein

Poznávanie

Obsah príbehov zdieľaných so svojimi ratolesťami vytvára základ pre budovanie určitého merítka pre všetky nové veci, ktoré vidia, počujú a nakoniec samy čítajú. Príbehy z iných dôb, krajín a kultúr vytvárajú všeobecný rozhľad. Štúdie dokonca potvrdili, že frekvencia čítania u detí je priamo úmerná výsledkom v škole, a to bez ohľadu na rodinné zázemie či spoločenské postavenie. Čítanie deťom má pozitívny vplyv na zlepšenie ich jazykovej, ale aj matematickej gramotnosti a celkovej schopnosti učiť sa nové veci.

Slovná zásoba

Slová, s ktorými sa deti stretávajú v každodennom živote a bežnej komunikácii, sa relatívne opakujú. Avšak pri čítaní rozprávok a príbehov sa stávame sprievodcom novými slovami, slovnými spojeniami a opismi: pomenovania rastlín, zvierat, archaizmy, ba aj cudzojazyčné slová, ktoré deti predtým ešte nikdy nepočuli. Všetky tieto malé detaily odrazu vytvoria jeden veľký celok. Nedávna štúdia z roku 2019 totiž hovorí, že deti, ktorým sa pravidelne číta v prvých piatich rokoch, majú vo svojej výbave až 1,4 milióna slov. Čo bolo podstatne viac ako u detí, ktorým ich rodičia takmer vôbec nečítali. 

Sebavedomie

Našťastie, téma duševného zdravia dnes už nie je žiadnym tabu. Aj odborníci tejto problematike venujú čoraz väčšiu pozornosť, pričom si uvedomujú, že základy dobrého duševného zdravia sa tvoria v mladosti. Čítaním u detí stimulujeme ich kreativitu, prirodzenú zvedavosť, ale aj nadšenie z toho, že môžu na seba vziať nové úlohy a zodpovednosť. Riešením úloh, spoznávaním nových vecí a vyhodnocovaním situácií dochádza k rozvíjaniu sebavedomia a schopnosti robiť prvé životné rozhodnutia. To všetko  naviac v bezpečnom a láskyplnom prostredí a pod dohľadom ich prirodzenej autority. Spoločné čítanie tak deťom zaistí, že sa stanú sebaistými a kompetentnými ešte skôr, než to budú musieť preukázať v škole alebo v novom kolektíve.

Kreativita

Každý z nás sa narodil s kreatívnym duchom. Avšak až knihy a príbehy, ktoré sú v nich ukryté, nám v tomto smere otvárajú úplne nový svet. Vďaka rozprávkam a ich schopnosti stimulovať mladú, učiacu sa myseľ dokáže dieťa rozvíjať svoju kreativitu omnoho rýchlejšie a hlavne mnohostrannejšie. Rôzne prvky, ktoré veľakrát opúšťajú realitu a prirodzenosť, nútia deti premýšľať a uspokojovať ich prirodzenú zvedavosť. Ak odkryjeme deťom takéto široké spektrum myšlienok a podnetov, nielenže pomôžeme podporiť ich záujmy, ale tiež prispejeme k ich emocionálnemu zdraviu. A to sú významné nástroje, potrebné pre vytváranie zmysluplných vzťahov v živote.

Životné lekcie

Poznáte lepší a efektívnejší spôsob, ako deťom odovzdať skúsenosti a poznatky? Práve príbehy a rozprávky, ktorými ich počas spoločného čítania sprevádzame, im poskytujú akýsi rámec pre pochopenie mnohých skutočností. Či už hovoríme o tom, ako vyriešiť rôzne nečakané udalosti, alebo vykresliť komplikované a zložité témy. Tri prasiatka nám napríklad ilustrujú hodnotu tvrdej práce a zodpovedného prístupu. Alebo Červená Čiapočka, ktorá nám pripomína, že pred každým konaním by sme mali zodpovedne zvážiť situáciu. Rozprávky v sebe ukrývajú mnoho životných lekcií, ktoré môžeme deťom odovzdať formou, akej porozumejú a stotožnia sa s ňou.

Pre ešte silnejšie puto

Niet pochýb o tom, že čas, ktorý strávime spoločným čítaním, nám pomáha vytvoriť si s deťmi ešte silnejší vzťah. Výnimočná chvíľka, na ktorú sa deti vždy veľmi tešia. Pocit intimity, pochádzajúci zo spoločného čítania, pomáha našim deťom cítiť vzájomnú blízkosť a lásku. Len ťažko by sme hľadali lepší spôsob na budovanie dôvery a pocitu, že tu pre naše ratolesti vždy budeme. 

Nikdy nie je príliš skoro začať si spoločne čítať

Batoľatá, predškoláci a dokonca aj staršie deti. Spoločné čítanie v každom veku je pre našich potomkov prospešné. Tak načo čakať? V našej digitálnej knižnici nájdete desiatky pútavých príbehov – tradičných aj menej tradičných, známych aj exotických. A navyše, čítanie z aplikácie Readmio prináša úplne nový typ zážitku. Pri spoločnom čítaní spúšťate svojím hlasom hudbu a zvukové efekty, ktoré dotvárajú celý dej rozprávky. Tie sa tak stávajú ešte zábavnejšie a pútavejšie.

Readmio ide do sveta!

1 januára, 2021 Posted by Uncategorized 0 thoughts on “Readmio ide do sveta!”

Práve sme spustili Readmio na celom svete (okrem USA). Po dlhej dobe a veľkom úsilí sme konečne urobili dlho očakávaný krok.

Rok 2020 bol pre Readmio vynikajúci a veľa vecí sa podarilo. Tu je jeho stručné zhrnutie:

  • Dokončili sme vývoj ďalších základných funkcií aplikácie, ako sú push oznámenia, odznaky a prémiová verzia aplikácie.
  • Úspešne sme získali počiatočný kapitál, aby sme mohli vstúpiť na medzinárodný trh.
  • Dokončili sme anglickú verziu rozprávok a začali sme pracovať na nemeckom preklade.
  • Tím Readmio je takmer kompletný a všetky procesy fungujú hladko.
  • Prilákali sme viac ako 70 000 používateľov a to s minimálnymi výdavkami na marketing.
  • Readmio tiež získalo 3. miesto v súťaži CzechInvest Startup Challenge 2020.

Sme z toho veľmi nadšení, a tešíme sa, čo prinesie rok 2021.

Štastný nový rok 2021 želá celý tím Readmio

Predstavujeme Readmio Premium

30 novembra, 2020 Posted by Uncategorized 0 thoughts on “Predstavujeme Readmio Premium”

Naša misia ostáva, naše ambície rastú a naša vďaka patrí hlavne vám. Sme nesmierne radi, že sa vám Readmio páči, a určite chceme, aby to tak aj ostalo. Nikdy vás nebudeme obťažovať obchodnými ponukami, ani inak obmedzovať váš zážitok z čítania. Do bezplatnej verzie budeme naďalej pridávať nové rozprávkové príbehy z celého sveta, poučné bájky a tiež pôvodnú tvorbu. Spoločné čítanie nielenže prehlbuje vzťah dieťaťa s rodičom, ale tiež pozitívne vplýva na jeho duševný vývoj, a preto chceme, aby bolo čo najviac dostupné.

Nápadov však máme plné vrece, a preto spúšťame Readmio Premium. Pre členov budeme postupne pridávať nové veci nad rámec zážitku, ktorý ste mali možnosť spoznať doteraz. Na úvod sme pripravili funkciu nahrávania, pomocou ktorej si môžete vytvoriť vlastnú audioknihu. Takto môže rozprávku na dobrú noc dieťaťu prečítať aj rodič, ktorý je práve na pracovnej ceste, alebo starká, ktorá býva ďaleko. A keď sme pri uspávaní, členstvo v Readmio Premium vám sprístupní aj ďalšiu novinku – naše uspávanky. Pri ich tvorbe sme vychádzali zo zámeru upokojiť detského poslucháča pomocou jemných melódií, vhodných zvukov a pomalým príbehom bez akýchkoľvek dramatických zvratov. Ak si neviete dať rady s uspávaním vašej ratolesti, môžete si jednu z uspávaniek vyskúšať zadarmo.

Porovnanie plateného a bezplatného zážitku:

Bezplatná verziaPremium verzia
– Čítanie príbehov obohatených o zvukové efekty
– Knižnica s viac ako 120 rozprávkami z celého sveta
– Nové rozprávky každý týždeň
– Všetko funguje offline (po stiahnutí rozprávky na zariadenie)
Všetko, čo Free, a k tomu navyše:
– Príbehy navrhnuté pre špecifické situácie (napr. uspávanie)
– Rozširujúce funkcie (napr. nahrávanie vlastných audiokníh)
– Dobrý pocit (Readmio podporuje čítanie deťom)

Nahrávanie a uspávanky však zďaleka nie je všetko čo plánujeme a už teraz sa tešíme na budúce novinky. Okrem toho, časť predplatného venujeme organizáciám na podporu čítania deťom. Ak poznáte organizáciu vo vašom okolí, pošlite nám tip na hi@readmio.com.

S láskou, tím Readmio

Čítanie upokojuje myseľ

13 júla, 2020 Posted by Uncategorized 0 thoughts on “Čítanie upokojuje myseľ”

Mohli by sme povedať, že po typickom ťažkom pracovnom dni takmer každý z nás túži mať od všetkého aspoň na chvíľu svätý pokoj. Úplne vypnúť obraz aj zvuk, o nič sa nestarať, nič neriešiť, jednoducho len tak byť, upokojiť svoju myseľ a nabrať nové sily. To všetko preto, aby sme boli schopní čo najlepšie zvládnuť nasledujúci deň, ktorý môže byť ešte o čosi náročnejší a hektickejší. Preplávať takto na chabej loďke, navyše pomalým prúdom, až k víkendu. Tomu maličkému ostrovčeku nádeje, kde konečne načerpáme trochu energie. Častokrát nám však ani príchod z práce domov vôbec nezaručuje tú vytúženú oázu pokoja. Na horko-ťažko dovlečené nákupy sa ihneď vrhnú najmladší členovia rodiny, ktorí nám veľavravným pohľadom naznačia, že od posledného jedla ubehlo už nekonečne veľa času. A tak roztáčame ďalší kolotoč úloh a povinností, ktorý sa uspokojením hladných členov rodiny rozhodne nekončí.

Väčšinou je slnko už dávno za horizontom, keď si konečne sadáme v obývačke na gauč a nachádzame chvíľku len pre seba, aby sme si vyčistili a utriedili naše myšlienky. Nevyhnutne si potrebujeme doslova zresetovať hlavu a preladiť na frekvenciu, kde vysielajú tiché a jemné vlny, čo nás vyzlečú z celého náročného dňa. Aj my v Readmiu to veľmi dobre poznáme. Našťastie, existuje perfektný nástroj na upokojenie mysle – čítanie. Je to skvelý spôsob, ako ukľudniť na záver dňa našu myseľ a dopriať si kvalitnejší spánok. A čím lepší spánok, tým lepší môže byť nasledujúci deň. 

Ponoriť sa len tak do príbehu a nechať sa strhnúť dejom, častokrát takým abstraktným a uleteným, no i napriek tomu volajúcim aj po našej prítomnosti, môže byť poriadne bláznivé, ale aj veľmi inšpiratívne. Čítanie každému otvára obrovský svet plný podnetov. Veď byť hlavným hrdinom s tým najúžasnejším charakterom, vykresleným do najmenšieho detailu, navyše aj so super schopnosťami, bolo snom mnohých z nás. Plniť všetky úlohy s nikdy nekončiacou silou, eleganciou a ľahkosťou… Samozrejme, svet veľakrát nie je taký, ako by sme chceli. Naše schopnosti nie sú vždy také, aké by sme si predstavovali. Ale aj napriek tomu máme možnosť snívať a hľadať inšpirácie. A nepoznáme lepší spôsob ako čítanie. 

Aj preto sme vytvorili aplikáciu plnú bláznivých príbehov, kde o hrdinov so super schopnosťami nie je nikdy núdza. Jednoducho chceme motivovať čo najviac ľudí k čítaniu, pretože veríme, že čítanie dáva zmysel, nabíja energiou a dokáže spájať. Budeme radi, ak nám napíšete – či už váš inšpiratívny príbeh, alebo len tak z dlhej chvíle. Pretože Readmio je síce značka, ale stoja za ňou ľudia. Občas vysmiati, občas ustarostení. Presne tak ako vy. 

Váš tím Readmio

Kúzelná palička

16 mája, 2020 Posted by Uncategorized 0 thoughts on “Kúzelná palička”

Aké by to bolo držať v ruke kúzelnú paličku? Mať schopnosť premeniť kameň na kvet, alebo len tak vyčarovať každému úsmev na tvári. Putovali by sme svetom a všade rozdávali radosť a smiech. Aby sa jedného dňa všetko premenilo na planétu plnú kladných hrdinov. 

Jednoducho – zázraky na počkanie.

Áno, vieme, táto myšlienka môže byť od reality poriadne vzdialená a v podstate úplne mimo tému.

Navyše, musíme sa priznať, že kúzelníctvo nie je našou silnou stránkou. A mimochodom, nemáme po ruke ani žiadnu paličku, ktorou by sme sa o niečo také pokúsili.

Ale sme veľmi dobrí v snívaní, a to je perfektný základ na to, aby sme vytvorili priestor, ktorý bude spájať malých aj veľkých. Vysnívali sme si totiž svet, v ktorom nie je nič hodnotnejšie než čas, ktorý trávia rodičia spoločne so svojimi deťmi. Pretože energia, ktorá pri tom vznikne, je jednoducho úžasná, a nás baví tvoriť úžasné veci.

Pomocou našej mobilnej aplikácie Readmio oživíte rozprávky, ktoré reagujú na váš hlas. Všetko je dokonale načasované, a vy sa každý večer stanete veľkým hrdinom pre vaše malé ratolesti. Vybrali sme tie najkrajšie svetové rozprávky, ktoré sme doplnili o unikátne zvuky, a vďaka rozpoznávaniu reči ich spustíte veľmi jednoducho a prirodzene.

Možno nemáme po ruke kúzelnú paličku, ktorá by jediným švihnutím urobila tento svet lepším. Ale vieme vytvoriť chvíle, ktoré spájajú. Z našich detí jedného dňa vyrastú hrdinovia, od ktorých sa bude veľa očakávať. My im teraz môžeme dať to najvzácnejšie, čo máme. Svoju pozornosť a čas. A vieme, že nám to raz mnohonásobne vrátia. Náš život môže byť hektický a plný povinností. Môžeme mať toho na pleciach naozaj veľa, a niekedy môžeme byť už naozaj vyčerpaní. O to väčšiu motiváciu sme mali, aby sme pre vás vytvorili Readmio. Rozprávkovú aplikáciu, aby ste mohli byť každý večer spolu.

Váš tím Readmio