Čítajte plynule

Čítajte rozprávku z aplikácie plynule Vašim deťom a zvuky alebo hudba sa automaticky prehrajú v ten správny moment. Nemusíte stlačiť žiadne tlačidlo. Váš hlas je spúšťač.

Funguje off-line

Hlasové rozpoznávanie pracuje úplne offline a žiadne dáta (ani hlas) sa neposielajú na server.

 

Počas čítania rozprávok nepotrebujete internetové pripojenie. Pripojenie je nevyhnutné, len keď si chcete stiahnuť novú rozprávku. S rozprávkou si aplikácia stiahne všetky zvuky a hudbu priamo do telefónu.

Roztriedené do kategórií

Roztriedili sme knižky do rôznych kategórií ako napríklad vek, aby ste ľahšie našli tú vhodnú rozprávku.

iOS a Android

Aplikácia Readmio je k dispozícii na oboch hlavných operačných  systémoch. Podporujeme iOS od verzie 11+ a Android od verzie 6 a vyššie. Tiež uvažujeme o vydaní aplikácie aj pre telefóny Huawei.

Technológia

Používame najlepšie hlasové rozpoznávanie pre perfektný zážitok a okamžité prehratie zvukov. Pre najlepšie výsledky sa vyhnite rušnému prostrediu.

Nové rozprávky

Každý týždeň a každý mesiac Vám prinášame nové rozprávky so starostlivo vybranými efektami. Aplikácia je zadarmo a oceníme vašu spätnú väzbu.