Kedy, čo, ako dlho čítať podľa veku dieťaťa

Kedy, čo, ako dlho čítať podľa veku dieťaťa

Mnohí z vás rodičov si kladie otázku, kedy začať dieťaťu čítať, v akom veku, aké knihy vybrať. Každé dieťa je výnimočné, deti prechádzajú rôznym tempom jednotlivými vývinovými štádiami. Poďme sa preto pozrieť na nasledujúce odporúčania, ktoré sú založené na výstupoch vedeckých štúdií a zovšeobecnené pre jednotlivé vekové kategórie.

0 – 1 rok

0 znamená naozaj už od narodenia. Možno sa pýtate sami seba: Má vôbec zmysel čítať novorodencovi už v tomto veku? Odpoveď znie: Jednoznačne áno! Siahnite po detských knihách pre staršie deti. Novorodenci, batoľatá do šiestich mesiacov nevnímajú obsah prečítanej rozprávky, ale čítanie im pomáha napočúvať rytmus jazyka, natrénuje si ucho, uľahčuje mu to neskôr venovať pozornosť dlhším vetám. Od šiesteho mesiaca sa dieťa začína zaujímať o knihy, ale nie o obsah. Knihu vníma ako hračku, ako predmet skúmania a manipulácie. Pri čítaní využívajte látkové knihy, knihy s obrázkami, s veľkou farebnosťou, textúrou, so zvukmi, tlačidlami a pod. Je úplne normálne, keď s ňou manipuluje počas čítania, obhrýza, krčí, hádže, neprestávajte „čítať“. Keď je na stránke viac ako jeden obrázok, ukazujte na to, o čom hovoríte, popisujte, čo je na obrázku. Tieto knihy pomáhajú deťom naučiť sa prvé slová, chápať množstvo, farby, činnosti.

Počas prvého roku života je mozog dieťaťa ako "huba" alebo "záznamník". Možno vás to prekvapí, ale ukázalo sa, že je skvelé čítať dieťaťu aj v cudzom jazyku, pretože neskôr sa bude oveľa ľahšie tento jazyk učiť na základe zaznamenanej melódie, rytmu a zvuku cudzieho jazyka.

1 – 2 roky

V tomto veku sú najvhodnejšie detské riekanky kvôli svojmu prirodzenému rytmu. Dieťa sa ľahšie učí novú slovnú zásobu, keď urobíte pauzu pred dôležitým, čo umožňujú práve rytmy v riekankach. Knihy by mali byť farebné, s obrázkami, mali by mať hrubšie strany, aby s nimi dieťa mohlo ľahšie manipulovať. Začnite aj s dialógovým čítaním. Je to technika, pri ktorej rodič a dieťa vedú rozhovor o tom, čo je v knihe. Dialóg pomáha deťom utvrdzovať si svoju prvú slovnú zásobu. Pýtajte sa, kde sa nachádzajú konkrétne objekty a požiadajte dieťa, aby ukázalo daný objekt, pokračujte ďalšími otázkami. Napr. „Kde je lienka?“, počkáte, kým dieťa ukáže na lienku, pokračujete „Lienka sedí na kvietku.“, opäť čakáte na reakciu, podobne pokračujete ďalej. Výskumy dokázali, že čím viac dialógového čítania má dieťa do dvoch rokov, tým má v 13. rokoch oveľa lepšie jazykové zručnosti.

2 – 3 roky

Dieťa v tomto veku je pripravené na knihy so zložitejšími obrázkami a príbehmi. Najlepšie sú knihy, ktoré popisujú niečo, čo je dieťaťu známe, napr. chodenie na prechádzku do parku, na ihrisko, návšteva starých rodičov, kúpanie a pod. Niektoré deti sú aktívnejšie a nemajú záujem sedieť nehybne pri knihe. Využite interaktívne knihy, ktoré dieťa zapájajú do aktivity (elektronické, s aktivitami, posúvacie, vyťahovacie, vydávajúce zvuky, s tlačidlami a pod.). Keď dieťa pozná príbeh po opakovanom čítaní, opýtajte sa ich, čo bude ďalej. Môžete text prepájať s reálnymi situáciami v živote dieťaťa. Zároveň počúvajte, čo vaše dieťa hovorí a rozširujte jeho vyjadrenia o dlhšiu frázu napr. „Mačka spí.“, rozšírené „Áno, mačka spí na hnedom vankúši.“. Týmto pomôžete deťom rýchlejšie sa učiť nové slová a gramatiku. 

3 – 4 roky

Dieťa uprednostňuje skutočné príbehy s jednoduchou dejovou líniou. Využívajte knihy, v ktorej postava má určitý problém, ktorý sa snaží riešiť a príbeh sa končí šťastne. Uprednostnite knihy, ktoré majú 3 – 4 vety na stránku. Už v tomto veku môžete predstaviť svojmu dieťaťu knihy faktu s jeho obľúbenými témami (vesmír, dinosaury, ľudské telo, atď.). Ak je na strane viac obrázkov, ukazujte na konkrétny obrázok, o ktorom čítate. Ak je na stránke len jeden obrázok, ukážte na text, čo dieťaťu pomáha naučiť sa čítať zľava doprava. Ak pri čítaní narazíte na slovo, ktoré dieťa nepozná, zastavte sa a popíšte ho čo najjednoduchšie slovami, ktoré dieťa pozná, využite prirovnania, príklady z reálneho života. Rovnako sa zastavte aj pri emóciách, rozprávajte sa s dieťaťom, čo postava práve v tej chvíli cíti. Je to veľmi dôležité pre dieťa a rozvoj jeho emocionálnej inteligencie, keďže emócie, vnútorné rozpoloženie sú pre dieťa veľmi komplikované na pochopenie. Diskutujte o pojmoch myslenie, láska, viera, túžba, žiarlivosť a pod. Ponúknite dieťaťu príklady a opäť prepojte na reálne situácie v živote dieťaťa.

 4 – 5 rokov

V tejto fáze dieťa prechádza od jednoduchých príbehov k zložitejším, kde sa vyskytuje viacero postáv, problémov, zápletiek, emócií s dôrazom na protiklady.

Knihy majú 4 až 9 viet na stranu s menším počtom obrázkov. V tomto veku je veľmi dôležité, aby dieťa začalo postupne chápať význam textu, prečo sú slová dôležité. Zameriavajte sa viac na text. Využívajte knihy, kde slová sú nahradené obrázkom. Nechajte dieťa, aby počas čítania dopĺňalo slová znázornené obrázkom, aby pochopilo význam textu. Opäť podporujete vnímanie čítanie textu zľava doprava, zhora nadol. Zároveň sa pýtajte, čo nasleduje v príbehu, aby dieťa začalo premýšľať o príbehu ako slede udalostí, čo pomáha v rozvoji zručnosti vnímania času.

6 a viac rokov

I keď už v tomto veku dieťa vie čítať samostatne, hlavným pravidlom je „Neprestávajte svojmu dieťaťu čítať!“. V tomto období väčšina ľudí prestáva dieťaťu čítať nahlas. Dieťa síce číta, ale začína s veľmi jednoduchými knihami, ktoré nepodporujú ďalší rozvoj ich slovnej zásoby, prehlbovania porozumenia, rozvoja emocionálnej inteligencie ako aj pozitívnych faktorov čítania. Čítanie je pre neho len nácvikom zručnosti. Čítajte knihy s niekoľkými kapitolami bez obrázkov. Je to spôsob ako dieťaťu ukázať komplikovanejšie príbehy so zaujímavými zápletkami, ako aj komplikovanejšiu skladbu viet. Ďalej pokračujte v rozhovoroch o tom, čo čítate a prepájajte s reálnymi životnými situáciami dieťaťa.

 

Ak vás zaujíma odporúčaný počet slov pre jednotlivé vekové kategórie:

0 – 3 rokov - 300 slov

3 – 4 rokov - 500 slov

5 – 6 rokov - 1000 slov

6 – 7 rokov - 3000-5000 slov

 Nezabudnite! Najdôležitejšie pri čítaní deťom je zábava a radosť. Čítanie by malo byť príjemným zážitkom v každom veku!

Zdroje:

Milne, V. 2020. An age-by-age guide to reading to your kids. https://www.todaysparent.com/family/parenting/reading-to-kids-age-by-age-guide/#gallery/books-for-age-6-and-up/slide-4

Niamh, R. 2017. Children’s Books: Age Categories and Word Counts. https://www.writing.ie/guest-blogs/childrens-books-age-categories-and-word-counts/

Shore, R. 1997. Rethinking the Brain: New Insights into Early Development. Families and Work Inst., New York, NY. 1997

Stiahnite si Readmio

Pridajte sa k viac ako 150 000 spokojným rodičom

  • Vytvoríte si návyk spoločného čítania s deťmi každý deň
  • Začnite príbehmi, ktoré sú v aplikácii zdarma
  • V platenej verzii je ich 300+ a nové pridávame každý týždeň
Download from App StoreDownload from Google Play